Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości – OPS Trzebiatów

2023-02-09 15:03
Karol Szumny
2023-02-09 15:03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, ul. Ignacego Daszyńskiego 26 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości.

Wymagania niezbędne od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu Office, z naciskiem na arkusz kalkulacyjny Excel,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie rachunkowości budżetowej ( 2 lata),
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • kreatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań :

 • prowadzenie bieżącej ewidencji analitycznej i syntetycznej operacji gospodarczych jednostki budżetowej zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentacji w zakresie : dochodów, egzekucji funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłat w banku świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, z pomocy społecznej,
 • bieżąca kontrola realizacji planu wydatków jednostki budżetowej,
 • sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań jednostki budżetowej,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań.

  Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 26 w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na piętrze. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych. 

W miesiącu  styczeń 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiatowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Oferty osób ubiegających się o wymienione stanowisko powinny zawierać :

 • życiorys (curriculum vitae),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym, mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Klauzula informacyjna RODO

Warunkiem zatrudnienia jest dostarczenie do dnia zawarcia umowy o pracę informacji z Krajowego Rejestru Karnego (na druku zapytania o udzielenie informacji o osobie), ważnej 30 dni od daty wystawienia.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 20 lutego 2023 r. do godz. 15,00 pod adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekretariat
Ignacego Daszyńskiego 26
72-320 Trzebiatów

Z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na stanowisko Podinspektora ds. księgowości”

Komentarze (10)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

???

odpowiedz
09.02.2023 21:03

Wszystko opisali, a jakie wynagrodzenie netto ????

hejt

odpowiedz
10.02.2023 12:19

Konkurs konkursem, osoba już dużo wcześniej jest wybrana na to stanowisko. Znajomości.

emeryt

odpowiedz
09.02.2023 18:44

duże wymagania a może dac szanse mniej wykwalifikowanym osobom, podinspektor będzie miał nad soba inspektora i wiele by sie nauczył

emeryt

odpowiedz
09.02.2023 19:48

a gdzie mój komentarz, jestescie fałszywi dlaczego likwidujecie, to jest nieodpowiednie zachowanie z waszej strony, wsyd dla was

11.02.2023 09:41

Wymagania dla co najmniej głównej księgowej, zakres też, a wynagrodzenie najniższe?

Oli

odpowiedz
11.02.2023 13:27

A ja chcę być inspektorem. A nie pod 🤪

Mieszkaniec

odpowiedz
10.02.2023 08:12

A kto wybiera Iwonka czy Mariolka Przecież ona żądzi

Mieszkaniec

odpowiedz
10.02.2023 20:09

Miało być że po Mariolce będą pluli przez 10 lat

Ulubieniec

odpowiedz
13.02.2023 22:29

Czuć od Mariolki drożdże chcesz receptę

Mieszkaniec

odpowiedz
10.02.2023 20:02

Jak Mariolka kiedyś przejdzie na emeryturę to pracownicy będą pluli o nie jeszcze orzez 10 lat