Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – USC informuje

2022-08-01 9:43
Katarzyna Adamiak
2022-08-01 9:43

Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach informuje o możliwości składania wniosku o uruchomienie procedury nadania Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

Fot. archiwum SP24

- Wniosek mogą składać Pary małżeńskie zameldowane na terenie gminy Gryfice i gminy Brojce, które przeżyły razem 50 lat i więcej w jednym związku małżeńskim (a wcześniej nie zostały odznaczone) – czytamy na stronie internetowej gryfickiego magistratu.

Kto może złożyć wniosek? Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są Jubilaci, jak również może to uczynić najbliższa rodzina, spokrewniona w linii prostej, za zgodą Jubilatów. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Inicjatywę odznaczenia medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zgłasza Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, który po weryfikacji przekazuje wnioski o nadanie medali do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czas oczekiwania na przyznanie medali przez Prezydenta RP jest uzależniony od czasu realizacji zadania przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Kancelarię Prezydenta RP.

Po przyznaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie jubilaci otrzymają list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Stanu Cywilnego w Gryficach zorganizuje uroczystość, w której trakcie Pary obchodzące jubileusz odznaczone zostaną medalami wręczonymi przez Burmistrza Gryfic w imieniu Prezydenta RP. O terminie i miejscu uroczystości jubilaci zostaną powiadomieni w oddzielnym zaproszeniu.

Gdzie złożyć wniosek? Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie USC Gryfice, pok. 21 lub telefonicznie pod nr 91 38 53 210.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!