Lokalna oczyszczalnia ścieków w Gołańczy Pomorskiej

2020-07-31 9:14
Adam Litwinowicz
2020-07-31 9:14

30 lipca w Urzędzie Miejskim  odbyło się podpisanie umowy, w wyniku przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia, w miejscowości Gołańcz Pomorska".

Podpisana umowa została pomiędzy Gminą Trzebiatów a  firmą: Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA" Sp. z o.o. Ul. Koszalińska 60, 76-100 Sławno Wartość umowy: 1 082 400,00 zł brutto. Termin realizacji: 17.05.2021 r.

Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Andrzej

odpowiedz
31.07.2020 09:41

No i pięknie, oby tylko inwestycja była właściwie nadzorowana, a oczyszczalnia działała jak należy.

Koala

odpowiedz
31.07.2020 20:58

Jeśli będzie taki smród jak w Trzebiatowie , to jak ominąć Gołańcz , jadąc do Kołobrzegu ?