Liczba zakażonych rośnie, OPS w kwarantannie!

2020-10-26 20:00
Sylwester Wasiak
2020-10-26 20:00

Dobowy rekord zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu goleniowskiego dziś wyrównany. Goleniowski OPS w kwarantannie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o 28 nowych zakażeniach koronawirusem w powiecie goleniowskim (2 dzieci, 2 młode kobiety, 11 kobiet w średnim wieku, 3 starsze kobiety, 10 mężczyzn w średnim wieku). Dziś w kwarantannie znajduje się 776 osób, a 69 objętych jest nadzorem epidemiologicznym.
Jak poinformowały władze gminy Goleniów w związku ze stwierdzeniem kolejnych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz nałożoną zgodnie z obowiązującymi przepisami izolacją i kwarantanną, w dniach od 26 października 2020 r. do 1 listopada 2020 r. OPS zmuszony jest zawiesić bezpośrednią obsługę interesanta.
Kontakt:
Biuro obsługi - 91 460 14 72, ops@goleniow.pl
Świadczenia rodzinne - 91 469 42 02, swiadczenia.rodzinne@opsgoleniow.pl
Fundusz alimentacyjny - 91 407 34 76, fa@opsgoleniow.pl
Usługi opiekuńcze - 91 407 34 79, uo@opsgoleniow.pl
Możliwe jest składanie podań i wniosków drogą elektroniczną (e-PUAP), pocztą lub do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych. Jednocześnie poinformowano, że terminy wypłat świadczeń przyznawanych przez Ośrodek będą dochowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!