Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - [święta, ferie, długie weekendy]

2020-09-01 12:54
Katarzyna Adamiak
2020-09-01 12:54

Pierwszy dzień szkoły to dla wielu uczniów trudny okres. Wielu, już dziś zastanawia się, kiedy znowu będzie można odpocząć od nauki. Sprawdziliśmy, więc kiedy przypadają dni wolne, świątecznie przerwy w nauce i ferie.

• 14 października 2020 (środa) - Dzień Nauczyciela

• 1 listopada 2020 (niedziela) - Wszystkich Świętych

• 11 listopada 2020 (środa) - Narodowe Święto Niepodległości

• 23 grudnia 2020 (środa) – 1 stycznia 2021 (piątek) - zimowa przerwa świąteczna

• 6 stycznia 2021 (środa) - Święto Trzech Króli

• 18 – 31 stycznia 2021 – ferie zimowe w woj. zachodniopomorskim

• 29 stycznia 2021 (piątek) - Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

• 1-6 kwietnia 2021 – wiosenna przerwa świąteczna

• 30 kwietnia 2021 (piątek) - Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

• 1 maja 2021 (sobota) - Międzynarodowe Święto Pracy

• 3 maja 2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja

• 3 czerwca 2021 (czwartek) - Boże Ciało

• 25 czerwca 2021 - koniec roku szkolnego.

EGZAMINY:

• Egzamin ósmoklasisty: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin maturalny: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin zawodowy: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
• Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!