Jest zielone światło dla historycznego remontu

2024-01-09 16:35
Sylwester Wasiak
2024-01-09 16:35

Remont centralnego miejsca w Nowogardzie ruszy w tym roku.

W trakcie trwającej dziś sesji radni podjęli decyzję o zabezpieczenia w budżecie Gminy na rok 2024 brakującej kwoty blisko 700 tysięcy na realizację remontu Placu Wolności.

Pod koniec ubiegłego roku wyłoniony został wykonawca zadania pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Nowogard - zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap”. Najniższą ofertę złożyła firma Gorbud Sp. z o.o., która zaoferowała, że w ciągu 10 miesięcy wykona remont za kwotę 4 mln 900 tys. zł. W budżecie gminy zabezpieczono na tę inwestycję 4 mln 200 tys. zł. (4 mln pochodzi z Polskiego Ładu, zaś wkład własny gminy to 263 tys. zł i 38 gr.). Brakujące blisko 700 tys. zł (w tym 55 tys. zł na zatrudnienie inspektora nadzoru) należało wygospodarować w tegorocznym budżecie, z tego powodu dziś po południu zwołano sesję Rady Miejskiej.
Jak przed chwilą się dowiedzieliśmy, radni przychylnie spojrzeli na zabezpieczenie w budżecie Gminy na rok 2024 brakującej kwoty, tak więc niebawem będzie można ruszyć z pracami.

Jak informuje gmina Nowogard, zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe związane z likwidacją nawierzchni, krawężników, chodników, jezdni, parkingów, i elementów małej architektury. W zakresie adaptacji istniejących elementów zagospodarowania planuje się przełożenie nawierzchni z kostki granitowej i bazaltowej na projektowanym parkingu, przebudowę nawierzchni drogowej wjazdowej, przebudowę chodnika w pasie drogowym, zmianę lokalizacji masztów flagowych. W zakresie projektu nowych elementów zagospodarowania planuje się zmianę ukształtowania terenu, budowę nawierzchni placu, chodników i dróg, budowę fontanny, montaż elementów małej architektury, wykonanie zaleceń gospodarki drzewostanem, wykonanie nasadzeń z drzew krzewów i pnączy ozdobnych. W zakresie projektu elektrycznego planuje się demontaż istniejącego uzbrojenia terenowego (linia kablowa, złącze kablowe), budowę nowej linii kablowej oświetlenia, budowę nowej szafy przyłączeniowej sterującej oświetleniem placu, budowę nowej szafy przyłączeniowej zasilającej oświetlenie choinki na placu, montaż lamp parkingowych i słupów oświetleniowych latarni, rozbudowę oświetlenia placu o lampy w nawierzchni w ścianie i reflektory. W zakresie projektu drogowego i sanitarnego planuje się likwidację starej nawierzchni drogi wewnętrznej, parkingów i chodników, budowę nowej nawierzchni jezdni, odwodnienie nowej nawierzchni drogi, modernizację kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, demontażu istniejącej kanalizacji deszczowej.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!