Ina z nowymi tarliskami. TPRIiG znowu działa

2022-06-06 10:52
Paweł Palica
2022-06-06 10:52

Ruszyła już realizacja drugiego etapu projektu ImproRivHab_PLDE(114). Za tą tajemiczą nazwą kryją się działania Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, których efektem będzie utworzenie kamiennych tarlisk dla ryb.

ZDJĘCIE 1 z 5

Pierwsza część projektu realizowana była na Gowienicy, teraz lokalni ekolodzy zajmują się Iną w okolicach Goleniowa. Zaplanowali utworzenie sześciu pryzm żwirowo-kamiennych w korycie rzeki, co przyczyni się między innymi do ułatwienia komunikacji Iny z jej doliną, a pobliskie łąki i las łęgowy zwiększą naturalną retencję wody. Żwirowe części pryzm staną się przy tym tarliskiem dla ryb litofilnych.

Działania te są realizowane za pozwoleniem i aprobatą przedsiębiorstwa Wody Polskie, a także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Goleniów).

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!