Gryficka policja rekrutuje. Co trzeba zrobić, by zostać stróżem prawa?

2020-10-16 9:12
Katarzyna Adamiak
2020-10-16 9:12

Gwarantowane stałe i ciekawe warunki pracy oraz możliwość awansu i rozwoju zawodowego, a także pełne zabezpieczenie socjalne. Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane w systemie ciągłym, zatem można je składać w dowolnym terminie, osobiście w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok. 205 tel. 47 78 22 581 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Oferta służby w policji skierowana jest szczególnie do ludzi młodych i wszystkich osób aktywnych, które w życiu stawiają na stabilizację i własny rozwój, a także możliwość kreowania własnej kariery zawodowej. Chcesz wstąpić do służby? Przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19, do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia pok.205 lub zadzwoń pod nr tel. 47 78 22 581, a my pomożemy Ci przejść całą drogę rekrutacyjną.

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW OD 01 STYCZNIA 2020 R.

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – ok 3000 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) – ok. 4000 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,

 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,

 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),

 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego, nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia), nagrody uznaniowe

 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),

 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • zróżnicowany system szkoleń,

 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - 5 listopada 2020 r., 30 grudnia 2020 r.

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat niezbędnych formalności i warunków przyjęć można uzyskać odwiedzając m. in. stronę internetową policji.

Dokumenty można składać osobiście również w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok. 205 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Więcej informacji o naborze do policji  oraz pod nr tel. 47 78 22 581.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!