Goleniowianie będą segregować

2020-05-13 17:04
Sylwester Wasiak
2020-05-13 17:04

Od 1 czerwca wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Goleniów wprowadzające m.in. obowiązkową segregację śmieci.

To efekt przyjęcia przez Radę Miejską pod koniec kwietnia pakietu uchwał, która są efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzającej zasadę powszechnej segregacji odpadów komunalnych.
Jak informuje gmina Goleniów nowy wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie przewiduje możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów. W związku z tym od najbliższej soboty 16. maja Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie rozpocznie akcję dystrybucji worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki dla mieszkańców, którzy dotychczas nie segregowali odpadów.
Segregacja będzie obejmowała następujące frakcje:
1. papier,
2. łącznie metale + tworzywa sztuczne + odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3. szkło,
4. bioodpady,
5. odpady niesegregowne (zmieszane)

Przyjęta stawka opłaty będzie wynosiła 12 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, natomiast opłata podwyższona, która może być naliczona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie stanowiła dwukrotność opłaty, tj. 24 zł od osoby. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy będą kompostować wszystkie bioodpady powstałe na nieruchomości, będą mogli uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1zł od osoby miesięcznie).

Co można a czego nie umieścić w poszczególnych workach obrazuje infografika opublikowana przez PGK Goleniów.

 

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Anna

odpowiedz
13.05.2020 20:38

A kto ma zaopatrzyc osiedla w poiemniki na odpady mieszkam w centrum i tylko sa pojemniki na śmieci mieszane?

Olo

odpowiedz
13.05.2020 23:30

Żałosne. Mój rodzinny Goleniów! Żałosne. . 😢 Bym coś więcej dodał ale jak się dowiem kto wpadł na taki pomysł to nieomieszkam mu podziękować. .