Goleniowian czeka podwyżka?

2021-04-23 6:00
Sylwester Wasiak
2021-04-23 6:00

Czy kolejna próba ustalenia nowych cen za odbiór odpadów w gminie Goleniów tym razem się powiedzie?

Na najbliższej sesji radni będą głosowali po raz kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
Temat ten po zmarłym wiceburmistrzu Henryku Zajko przejął wiceburmistrz Tomasz Banach, który jak nam powiedział, będzie próbował przekonać radnych do przegłosowania uchwały.
- Proponujemy stawkę 30 złotych miesięcznie od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny, a jeśli właściciel nie wypełni tego obowiązku, stawka będzie wynosić 60 zł miesięcznie od osoby. Dodatkowo na najbliższą sesję powinien być gotowy raport z audytu w PGK, o co wnioskowali radni. Będę próbował przekonać radnych do zaakceptowania tego projektu uchwały – powiedział Tomasz Banach, wiceburmistrz gminy Goleniów.
We wspomnianym projekcie zawarto również zapis promujący kompostowanie bioodpadów. Posiadacze przydomowego kompostownika będą mogli liczyć na rabat w wysokości 4 złote od mieszkańca.
Jeśli uchwała zostanie zaakceptowana, wejdzie w życie 1 czerwca 2021r.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!