Goleniów: Radni powiedzieli kolejny raz „nie”!

2020-12-16 15:33
Sylwester Wasiak
2020-12-16 15:33

Większość radnych opowiedziała się kolejny raz przeciwko podwyżce cen za odbiór odpadów. Zobaczcie kto i jak głosował...

Dziś w trakcie sesji Rady Miejskiej w Goleniowie kolejny raz procedowany był projekt uchwały podnoszący opłatę za odbiór odpadów. Kolejny raz została ona jednak odrzucona.
Przypomnijmy, że w projekcie wiceburmistrz Henryk Zajko zaproponował podniesienie stawki za odbiór odpadów z obecnych 12 złotych do 30 złotych od osoby miesięcznie, jeśli odpady zbierane są selektywnie oraz stawkę podwyższoną w wysokości 60 złotych, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
W trakcie zdalnych obrad radny Wojciech Łebiński kolejny raz zaproponował stawkę w wysokości 21 złotych, która również nie zyskała aprobaty większości.
Ostatecznie za przyjęciem uchwały podnoszącej opłatę za śmieci zagłosowali radni: K. Czerwiński, K. Jaworska, W. Łebiński, J. Maksym, J. Musialska, A. Panek, A. Różański, K. Rutkowski, L. Skałecka-Włodarczyk, B. Zaczkiewicz.
Przeciw propozycjom wiceburmistrza zagłosowali: D. Chodyko, D. Faryniarz, M. Gręblicki, R. Kuszyński, M. Latka, Ł. Mituła, A. Muszyńska, M. Skakuj, K. Sypień, K. Zajko i K. Zalewska-Paciorek.
W dalszym ciągu zatem na terenie gminy Goleniów obowiązuje opłata w wysokości 12 zł od osoby miesięcznie.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!