Goleniów będzie bardziej elektromobilny

2020-07-14 12:10
Sylwester Wasiak
2020-07-14 12:10

Henryk Zajko został przewodniczącym zespołu, który został powołany zarządzeniem burmistrza w celu wdrażania strategii elektromobilności gminy Goleniów!

Do zadań zespołu należeń będzie m.in. przygotowanie planu rozmieszczenia na terenie gminy ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, opracowanie planu zakupu pojazdów elektrycznych na potrzeby administracji gminy jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, stworzenie systemu bonifikat w opłatach miejscowych dla posiadaczy pojazdów elektrycznych oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do wdrożenia "Strategii rozwoju elektromobilności gminy Goleniów na lata 2020-2036.
Powołany zespół to efekt realizacji zapisów umowy z 2019 r pomiędzy Gminą Goleniów, a Narodowym Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
W skład powołanego gremium ds wdrażania "Strategii rozwoju elektromobilności gminy Goleniów na lata 2020-2036" weszli: Henryk Zajko – przewodniczący, a także: Jerzy Wysocki, Anna Gałaj, Joanna Chilkiewicz, Ewelina Jarmoła, Anna Kordas i Kamil Rozpędek.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!