Gmina Stepnica liderem!

2020-09-22 17:00
Sylwester Wasiak
2020-09-22 17:00

Gmina Stepnica zwyciężyła w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców w ósmej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica statuetkę oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych z rąk marszałka Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałka Olgierda Kustosza odebrała Mariola Kwiryng sekretarz gminy oraz Krzysztof Kaczemba, prezes Zarządu Fundacji Talent Promocja Sport.
Jednostki samorządu terytorialnego były oceniane w trzech grupach: powiaty i miasta na prawach powiatu, gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców oraz gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców.
Celem konkursu była identyfikacja dobrych praktyk z zakresu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
- Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy Stepnica w realizacji jej zadań statutowych. Gmina Stepnica współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne będą realizować je skutecznie i efektywnie. Dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie samorządu, jak i po stronie sektora pozarządowego organizacje pozarządowe mogły na co dzień realizować swoje zadania statutowe. Współpraca finansowa Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi realizowana była poprzez wspieranie i powierzenie wykonania zadań publicznych – powiedział Mariola Kwiryng, sekretarz gminy Stepnica.
Łączna kwota udzielonych dotacji w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2019 r. wyniosła 91 599,62 zł.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!