Gmina Stepnica doceniona za wykorzystanie środków z UE

2022-11-21 21:50
Redakcja
2022-11-21 21:50

Gmina Stepnica, zajęła pierwsze miejsce w powiecie goleniowskim i siódme miejsce w województwie zachodniopomorskim w rankingu przeprowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego   w zakresie  wykorzystania  środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2014 – 2021.  Kwota pozyskanych środków  per capita na 1 mieszańca   to 2 922,58 zł.   

Tekst i zdjęcie: gmina Stepnica

W latach 2014-2021 gmina Stepnica pozyskała dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie ponad 14 mln zł.  Prawie wszystkie inwestycje realizowane przez gminę otrzymały dofinansowanie. W tym okresie gmina złożyła 115 wniosków o dofinansowanie.

Szczególne znaczenie dla gminy miały inwestycje związane z  budową i modernizacją dróg a wśród nich  przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej. Inwestycja warta 2,7 mln zł otrzymała dofinansowanie na ponad 1,87 mln zł.

W latach 2014 – 21 bardzo ważne dla naszej  gminy były inwestycje związane z budową i modernizują bazy rekreacyjno-sportowej. Najważniejsze z nich to Budowa Bosmanówek na stepnickich przystaniach, gdzie na ich budowę kwotę  rzędu  791 tys. pozyskano z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2007-2013. Przy wykorzystaniu środków unijnych wyremontowano molo w Stepnicy, wybudowano slip w Czarnocinie, doposażono  stadiony w Stepnicy i  w Racimierzu w szatnie zaplecza, trybuny, piłkochwyty,   doposażono place zabaw, oraz wybudowano  siłownie zewnętrzne  w 8 sołectwach.  Dla miłośników rowerów istniejący   w parku w Stepnicy scatepark wzbogacono o  miasteczko rowerowe i pumtruck. W ramach wspomnianego  RPO  zmodernizowano  ścieżkę rowerową  Bogusławie Widzieńsko otrzymując 85% dofinansowania.    

W sumie ponad 4 mln  złotych gmina Stepnica pozyskała w ramach 5 projektów na inwestycje związane z budową stacji uzdatniania wody, rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnych oraz  kanalizacji sanitarnej.  

Ponad 700 tys. zł udało się pozyskać na  rozbudowę Szkoły Podstawowej w Racimierzu, która była niezbędna dla potrzeb uczęszczających tam uczniów. Ponad 250  tys. zł otrzymaliśmy na termomodernizację budynku urzędu gminy co stanowiło 85% kosztów tej inwestycji. Przeprowadzono dużo inwestycji związanych z obniżeniem kosztów zużycia energii tj. wymiana oświetlenia na energooszczędne. Rozbudowano także monitoring  zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców.     

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, w ostatnich latach gmina przeznaczyła również znaczne środki  na rozwój  mieszkalnictwa komunalnego. W ostatnich latach w gminie Stepnica wybudowano i oddano do użytkowania 149 lokali komunalnych, oczywiście przy wsparciu środkami zewnętrznymi  z BGK. Wkrótce nastąpi również zakończenie dużego projektu związanego z  budową nowego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kolejowej w Stepnicy. Oddane zostaną do użytkowania ostatnie dwa bloki na 46 mieszkań. Wartość budowy ostatnich bloków to 11.826.294,20 zł. w tym dofinansowanie wyniosło 80 %. W sumie na tym osiedlu wybudowano 151 mieszkań, a w całej gminie 191 lokali.  Z tej racji Gmina Stepnica zajęła piąte miejsce w Polsce w rankingu budownictwa komunalnego.

Ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy w latach 2014-2021 przygotował  prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja jest dostępna pod  linkiem https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Nr_22-2022_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!