Gdzie wywożą goleniowskie bioodpady...

2021-04-06 6:00
Sylwester Wasiak
2021-04-06 6:00

M.in. do oddalonej od Goleniowa o ponad pół tysiąca kilometrów kompostowni w warmińsko-mazurskiem trafiają bioodpady odbierane od mieszkańców gminy Goleniów!

Sprawą zagospodarowania bioodpadów w gminie Goleniów zainteresował się radny Robert Kuszyński, który na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 18 marca złożył w tej sprawie zapytanie. W odpowiedzi Andrzej Cieśliński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie poinformował, że bioodpady z PGK cyt.: „zagospodarowywane są poprzez dostarczenie ich do instalacji posiadających odpowiednie zezwolenia. W instalacjach bioodpady poddawane są procesowi R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcenia)”.
Jak wynika z pisma bioodpady z Goleniowa od 16.09.2020 do 16.03.2021 trafiały do takich firm jak:
- EKO-MYŚL Myślibórz
- ZUO International Sp. z o.o. (na zlecenie EKO-MYŚL) Kunowice (koło Słubic)
- DBAJ Marta Prychodko Świętajno
- PUK CORIMP Bydgoszcz
- NOVAGO Żnin
Bioodpady trafiają zatem najbliżej do instalacji zlokalizowanej w Myśliborzu (ponad 90km od Goleniowa), a najdalej do miejscowości Świętajno niedaleko Szczytna w warmińsko-mazurskiem, oddalonej od Goleniowa o ponad 550km!

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!