Gdzie się podziały zdemontowane płytki i kostka betonowa?

2023-09-20 19:24
Sylwester Wasiak
2023-09-20 19:24

Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej od cmentarza do Ronda Hanzeatyckiego w Goleniowie. A co dzieje się ze zdemontowanymi starymi płytami chodnikowymi i kostką brukową oraz czy ewentualnie przewiduje się sprzedaż tego towaru mieszkańcom?

O informację w zakresie składowania, zarządzania oraz wykorzystania płyt chodnikowych i polbruku pochodzących z demontażu ścieżki pieszo-rowerowej w Goleniowie zapytała burmistrza radna Danuta Faryniarz.

W odpowiedzi burmistrz Robert Krupowicz poinformował, że na wniosek dyrektora Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie przekazane zostało 308 metrów kwadratowych płytek. Z prośbą o nieodpłatne przekazanie płytek chodnikowych w ilości 100 metrów kwadratowych zwróciła się Szkoła Podstawowa w Lubczynie, gdzie finalnie przekazano 110 metrów kwadratowych. Pozostały materiał pochodzący z rozbiórki chodnika wzdłuż ulicy Przestrzennej, stanowiący własność Starostwa Powiatowego w Goleniowie zdeponowano na terenie bazy Starostwa Powiatowego przy ul. Fabrycznej 25 w Goleniowie.
Po rozbiórce kostki betonowej materiał ten zostanie złożony na terenie oczyszczalni ścieków w celu późniejszego wykorzystania na potrzeby własne gminy. Co istotne jak zapowiedział R. Krupowicz, nie przewiduje się sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki dla mieszkańców.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!