Faktoring a tradycyjne formy finansowania – porównywanie i korzyści

2023-07-05 14:50
Artykuł partnera
2023-07-05 14:50

Skuteczne pozyskanie kapitału jest kluczowe dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa i realizacji kluczowych celów biznesowych. Istnieje wiele różnych form finansowania, które mogą dostarczyć środki niezbędne do rozwoju i utrzymania działalności firmy. Na który z nich warto się zdecydować?

Skuteczne pozyskanie kapitału jest kluczowe dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa i realizacji kluczowych celów biznesowych. Istnieje wiele różnych form finansowania, które mogą dostarczyć środki niezbędne do rozwoju i utrzymania działalności firmy. Na który z nich warto się zdecydować?

Formy finansowania przedsiębiorstw

Zewnętrzne finansowanie pozwala przedsiębiorstwom pozyskać dodatkowy kapitał, który jest niezbędny do rozwoju. Firmy często potrzebują większych środków finansowych niż są w stanie wygenerować z własnych zasobów. Do najpopularniejszych form finansowania należą:

Kredyt bankowy

Jednym z najpowszechniejszych sposobów finansowania przedsiębiorstw jest kredyt bankowy. Banki udzielają pożyczek na różne cele, m.in. takie jak zakup sprzętu czy innego rodzaju inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że aby go otrzymać, konieczne jest wykazanie zdolności kredytowej. Ta forma finansowania przeznaczona jest więc dla firm, które mają dobrą sytuację finansową i nieco dłuższy staż na rynku.

Leasing

Kolejną formą finansowania, która umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z różnego rodzaju aktywów, takich jak sprzęt, maszyny, pojazdy czy nieruchomości, bez konieczności ich zakupu, jest leasing. Obowiązkiem firmy jest regularne spłacanie rat, dzięki czemu ma prawo do korzystania z danego aktywu przez określony czas, a następnie może wykupić go na własność. Wadami leasingu mogą być jego koszty, ograniczenia umowne oraz koszty ubezpieczenia aktywów.

Crowdfunding 

To finansowanie społecznościowe, polegające na zgłaszaniu dobrowolnych datków i wsparcia finansowego przez osoby zainteresowane. Crowdfunding wykorzystuje zwykle platformy internetowe, które umożliwiają przedsiębiorcom gromadzić środki na rozwój. Ta metoda finansowania nie gwarantuje sukcesu. Istnieje ryzyko, że nie uda się zgromadzić wystarczającej ilości funduszy lub przyciągnąć uwagi odpowiedniej liczby fundatorów.

Dotacje

Dużym wsparciem finansowym dla przedsiębiorstwa mogą być także dotacje, czyli środki pieniężne od instytucji publicznych, m.in. ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, urzędu pracy lub PARP. Finansowanie tego typu może być udzielane przedsiębiorstwom na różne cele, takie jak badania i rozwój, innowacje czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Faktoring – dlaczego warto zdecydować się na tę metodę finansowania przedsiębiorstw?

Metodą finansowania, która ostatnimi czasy rośnie na popularności, jest faktoring. Usługa ta polega na sprzedaży przez przedsiębiorstwo nieprzeterminowanych wierzytelności firmie faktoringowej, która niemal natychmiast przelewa na konto klienta środki finansowe. Aby móc skorzystać z tego rodzaju, organizacja nie musi stosować się do wskaźników oceny zdolności kredytowej, tak jak w przypadku ubiegania się o kredyt. Z faktoringu korzystają m.in. przedsiębiorstwa, które mają problem z płynnością finansową lub istnieją na rynku od niedawna.

W przypadku faktoringu formalności są maksymalnie uproszczone, a proces rozpatrywania wniosku – krótki. Klient otrzymuje pieniądze niemal od razu na swoje konto, nie musi oczekiwać kilku miesięcy na podjęcie decyzji przez bank. Ponadto faktoring nie wymaga żadnego zabezpieczenia finansowego. Koszty faktoringu znajdują się w umowie między stronami i nie ulegają zmianie. Nie są bowiem zależne od stóp procentowych oraz inflacji, tak jak m.in. kredyt.

Faktoring na problemy z płynnością finansową

Każda metoda finansowania ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od indywidualnych potrzeb i warunków, które panują w przedsiębiorstwie. Kredyt bankowy, pożyczka czy leasing są odpowiednim rozwiązaniem w określonych sytuacjach, np. w momencie, gdy firma potrzebuje większych nakładów finansowych. Faktoring to rozwiązanie głównie dla tych przedsiębiorstw, które borykają się z problemami niewypłacalnością klientów lub z płynnością finansową. Warto więc dokładnie przeanalizować sytuację organizacji, aby móc wybrać najbardziej odpowiednią metodę finansowania.