Fachowcy poszukiwani w 2021 roku

2021-01-13 17:45
Sylwester Wasiak
2021-01-13 17:45

Będzie brakowało m.in. lekarzy, mundurowych, psychologów...Sprawdźcie jakie zawody będą deficytowe na rynku pracy w powiecie goleniowskim w 2021 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował wyniki szóstej edycji „Barometru zawodów”. Zestawienie pokazuje prognozowane zapotrzebowanie na zawody na lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego, w tym na terenie powiatu goleniowskiego.
Według zaprezentowanego opracowania w grupie zawodów deficytowych, w których nie powinno być problemów ze znalezieniem pracy, znalazły 22 profesje:
- kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
- lekarze,
- monterzy instalacji budowlanych,
- monterzy okien i szklarze,
- nauczyciele języków obcych i lektorzy,
- nauczyciele nauczania początkowego,
- nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
- nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących,
- nauczyciele przedmiotów zawodowych,
- nauczyciele przedszkoli,
- nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych,
- opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,
- pielęgniarki i położne,
- pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych,
- pracownicy ds. techniki dentystycznej,
- pracownicy służb mundurowych,
- pracownicy socjalni,
- psycholodzy i psychoterapeuci,
- ratownicy medyczni,
- samodzielni księgowi,
- spawacze
- wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.
W grupie zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie zatrudnienia może być trudniejsze znaleźli się:
- ekonomiści,
- krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
- rolnicy i hodowcy,
- specjaliści technologii żywności i żywienia
- technicy informatycy.
Barometr zawodów jest jednoroczną prognozą sytuacji w zawodach. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2020 r. Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!