Eksperymentalna sesja w Maszewie

2020-03-30 13:56
Tomasz Krupecki
2020-03-30 13:56

Na sali obrad Rady Miejskiej w Maszewie w trakcie najbliższej zaplanowanej sesji zabraknie radnych…

We wtorek 31 marca odbędzie się 13. sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. W jej programie znalazły się jedynie dwa projekty uchwał do przegłosowania, a radni głosować będą zdalnie!

- Sesja zaplanowana na wtorek 31 marca musi się odbyć mimo okoliczności z jakimi mamy obecnie do czynienia. Wszystko za sprawą konieczności podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Maszewo środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.

Chciałbym, żeby po okresie programu postępowania naprawczego fundusz ten został przywrócony. Obecnie z mocy prawa nie może on funkcjonować. Konsultowałem ten temat z Regionalną Izbą Obrachunkową w Szczecinie. Stoi ona na stanowisku, że uchwała musi być zgodnie z ustawą podjęta do 31 marca, gdyż w przeciwnym razie w 2021 roku nie moglibyśmy wprowadzić funduszu sołeckiego – mówi Paweł Piesio, burmistrz gminy Maszewo.

Sesja zatem musi się odbyć, jednakże biorąc pod uwagę szalejącą pandemię koronawirusa podjęto decyzję, że na sali...zabraknie radnych. Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali urzędu stanu cywilnego. Udział w nich wezmą Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Storma-Piotrowska, burmistrz Paweł Piesio oraz osoby odpowiadające za obsługę sesji. Radni będą obserwować to co dzieje się na sali za pomocą transmisji internetowej. Będą również zalogowani poprzez tablety lub laptopy do systemu odpowiadającego za głosowanie i tak oddadzą swój głos w sprawie dwóch wspomnianych uchwał. Jeśli zdarzyłoby się, że któryś radny wyrazi chęć zabrania głosu, będzie mógł zadzwonić na numer telefonu będący na sali i wówczas za pomocą zestawu głośnomówiącego wyrazi swoją opinię.

Wobec takiej formy głosowania uchwał w obecnej sytuacji panującej w kraju swoje stanowisko określił już wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, który poinformował jednostki samorządu terytorialnego, że nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał. Uchwały podejmowane za pośrednictwem takiego systemu będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak uchwały podejmowane w tradycyjny sposób.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!