Dziś startują szkoły

2020-05-25 5:47
Sylwester Wasiak
2020-05-25 5:47

W Goleniowie najwięcej dzieci chętnych do powrotu jest w Szkole Podstawowej nr 2.

Od dziś tj. 25 maja klasy I-III mogą wrócić do szkół po zawieszeniu zajęć z powodu pandemii koronawirusa. Tam na uczniów czekają albo zajęcia opiekuńcze w świetlicy, albo lekcje (wybór należy do rodziców).
- Dyrektorzy szkół przeprowadzili rozeznanie, jakie jest zainteresowanie wśród rodziców. Najwięcej chętnych jest w SP 2 – zadeklarowano udział 56 dzieci. Tylko nieco mniej w ZSP Mosty – 46 uczniów. Najmniejsze zainteresowanie było w Lubczynie i Krępsku, gdzie tylko po dwie rodziny były zainteresowane przysłaniem dzieci do szkół. Ogółem w całej gminie zadeklarowano przysłanie 239 dzieci, w tym 80 tylko na zajęcia opiekuńcze – poinformował za pośrednictwem swojego facebooka burmistrz Robert Krupowicz. - Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia. Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole – informuje burmistrz Krupowicz.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!