Dyrektor GDK poszukiwany

2023-12-08 15:50
Sylwester Wasiak
2023-12-08 15:50

Ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury. Oferty można składać do 15 stycznia 2024 roku. A jakie wymagania musi spełnić kandydat?

Robert Krupowicz, burmistrz Gminy Goleniów podpisał dziś zarządzenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury. Jakie warunki powinien spełnić kandydat?
Jako wymagania niezbędne wymienia się m.in. obywatelstwo polskie, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym, co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym, a także przedstawienie trzyletniego autorskiego Programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Goleniowskiego Domu Kultury z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji oraz zawierający propozycje rozwoju nowych i istniejących form działalności kulturalnej.

Jako wymagania dodatkowe wskazano na m.in. doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, doświadczenie w organizacji imprez plenerowych, w tym masowych, znajomość środowisk twórczych i organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym i krajowym, doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych oraz znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

Wybrany w drodze konkursu kandydat zostanie powołany na stanowisko dyrektora na okres 3 lat, na pełny etat. Przewidywana data zatrudnienia to 1 marca 2024 r.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Krystyna

odpowiedz
08.12.2023 17:12

Pomyłka w dacie 15 stycznia 2023 chyba winno być 2024

Jarek

odpowiedz
09.12.2023 16:51

Częste te pomyłki