Duże wsparcie dla goleniowskiego ZAZ-u

2021-01-23 15:20
Sylwester Wasiak
2021-01-23 15:20

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie otrzyma zastrzyk gotówki od Marszałka Województwa i PFRON.

Ze wsparcia skorzysta dziewięć placówek, które pochodzić będą ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc wykorzystana zostanie na częściowe pokrycie kosztów działalności bieżącej oraz na zadania inwestycyjne.
W 2021 roku Urząd Marszałkowski zaplanował przeznaczyć dla ZAZ-ów ponad 20 mln zł. Blisko 4 mln zł pochodzić będą z budżetu województwa, a 16,3 mln zł to fundusze PFRON będące w dyspozycji władz samorządu województwa.
Pierwsze z tych środków zostały na początku stycznia przyznane dziewięciu zachodniopomorskich placówkom. Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów, prowadzony przez gminę Goleniów otrzyma 670 tysięcy złotych.
Zakłady Aktywności Zawodowej na Pomorzu Zachodnim świadczą m.in. usługi krawieckie, gastronomiczne, poligraficzne, pralnicze, ogrodnicze, stolarskie, przetwórcze, piekarnicze, meblarskie, samochodowe czy rękodzielnicze. Zatrudniają ponad 800 osób. Prawie 700 z nich to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe czy chorobę psychiczną. Największe placówki znajdują się w Dobrej koło Szczecina oraz w Goleniowie.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!