Czerwona flaga w Lubczynie

2024-06-20 20:11
Sylwester Wasiak
2024-06-20 20:11

W nadchodzącą sobotę kąpielisko w Lubczynie będzie zamknięte. Przeczytajcie komunikat zarządcy kąpieliska.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie jako zarządca kąpieliska w Lubczynie informuje, że zgodnie z procedurami związanymi z otwarciem kąpieliska dnia 17 czerwca 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie dokonał kontroli w zakresie stanu technicznego obiektu, stanu sanitarno – higienicznego, gdzie nie stwierdzono zakwitu sinic, obecności makroalg, fitoplanktonu, materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gum oraz innych odpadów. Pobrano próbki wody do badań parametrów w zakresie enterokoków kałowych i escherichia coli. Wyniki badań z poniedziałku są w przedstawionym zakresie dobre.
W wyniku pojawienia się od wtorku 18 czerwca śniętych ryb w jeziorze Dąbie i na brzegu plaży
w Lubczynie na zgłoszenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie ponownie dnia 19 czerwca dokonał kontroli kąpieliska. Pobrano próbki wody do badań parametrów
w zakresie enterokoków kałowych i escherichia coli. Wyniki badań będą znane dopiero w sobotę dnia 22 czerwca 2024r. W tym dniu również będzie przeprowadzona kontrola w zakresie stanu sanitarno – higienicznego kąpieliska, w tym występowania śniętych ryb i zostanie wydana decyzja
w zakresie potencjalnego wykorzystania wody do kąpieli. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo osób chcących korzystać z kąpieliska w Lubczynie informuję, że otwarcie kąpieliska nie nastąpi
w sobotę 22 czerwca 2024r. Wywieszona będzie czerwona flaga i obowiązywał będzie zakaz kąpieli. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Goleniowie w zakresie przydatności wody w J. Dąbie do kąpieli kąpielisko zostanie otwarte.
Na bieżąco codziennie od wtorku prowadzone są prace związane z usuwaniem śniętych ryb i ich utylizacją. Prace te wykonuje firma zewnętrzna na zlecenie Wód Polskich. W pomoc w usuwaniu martwych ryb zaangażowani są jak zawsze niezawodni druhowie OSP Lubczyna , PSP Goleniówi pracownicy Ośrodka Sportu. Przyczynę zanieczyszczenia i śnięcia ryb bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i odpowiednie służby weterynaryjne.

A. Łukasiak
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Goleniowie.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!