Co z nową kładką w Stepnicy? Cena będzie wysoka

2022-11-17 10:52
Paweł Palica
2022-11-17 10:52

Na niczym spełznąć mogą plany związane z budową kładki pieszej, łączącej Kanał Młyński z plażą miejską w Stepnicy. Oferty przedstawione przez firmy budowlane wyraźnie przekraczają kosztorysy.

Nowa kładka, w założeniu, ma mieć 450 metrów długości, powstać ma także wieża widokowa o wysokości około 12 m. Z projektów wynika, że zzdłuż kładki z desek kompozytowych zainstalowane zostaną balustrada, ławki i kosze, a także 10 plansz przedstawiających florę i faunę Zalewu Szczecińskiego. 

Tyle tylko, że realizacja tej wizji może okazać się trudniejsza, niż zakładano. Władze gminy szacowały bowiem, że za wykonanie nowej atrakcji turystycznej zapłacić trzeba będzie ok. 3,6 mln zł, z czego zdecydowaną większość pokryć ma dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych. Już wiadomo, że nic z tego, bo otwarte zostały oferty złożone w przetargu, a najniższa z nich, przedstawiona przez firmę Alpia z Bytowa, opiewa na 4,46 mln zł. Trzeba więc będzie albo znaleźć w budżecie gminy dodatkowe środki, albo okroić zakres inwestycji, albo całkiem z niej zrezygnować. Decyzje zapadną wkrótce. 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!