Co się składa na plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

2023-05-24 21:40
Artykuł sponsorowany/materiał partnera
2023-05-24 21:40

W postępowaniach restrukturyzacyjnych niezbędnym elementem jest plan restrukturyzacyjny. Bez niego zakończenie postępowania byłoby niemożliwe. Plan ten jest formalnym dokumentem, który po zatwierdzeniu przez wierzycieli, składany jest do sądu. Wówczas to sąd decyduje o jego ostatecznym zatwierdzeniu. Co warto o nim wiedzieć? Poznaj najważniejsze kwestie związane z planem restrukturyzacyjnym.

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy  https://splatakredytow.pl/restrukturyzacja-przedsiebiorstw/ to proces, który obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy efektywności i optymalizacji sposobu wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Może to odbywać się poprzez zmiany w sferze kapitałowej, zarządczej, organizacyjnej lub po stronie aktywów firmy. Celem restrukturyzacji jest zazwyczaj poprawa pozycji firmy na konkurencyjnym rynku poprzez zwiększenie jej rentowności, redukcję kosztów, zmniejszenie ryzyka lub poprawę wydajności procesów biznesowych. Restrukturyzacja może być konieczna w przypadku zmian na rynku, kryzysu gospodarczego, zmiany właściciela, a także w sytuacjach, gdy firma ma problemy finansowe lub organizacyjne.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę jednoosobową, czy zarządzasz spółką jawną, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty w przypadku kłopotów finansowych i przeprowadzić restrukturyzację w odpowiednim czasie, aby uniknąć upadłości przedsiębiorstwa.

Jakie elementy powinien zawierać plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

Zadaniem zarządcy sądowego jest sporządzenie pełnoprawnego planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Co ważne, powinien on być opracowany we współpracy z dłużnikiem i zawierać szczegółowy opis działań, które mają zostać podjęte w celu poprawy sytuacji ekonomicznej firmy. Natomiast zarządca powinien dążyć do zrealizowania tego planu.

Istnieją dwa rodzaje planów restrukturyzacji: wstępny i pełnoprawny. Wstępny plan zawiera analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej firmy oraz wstępne środki restrukturyzacyjne, których firma chce użyć, wraz z harmonogramem wdrożenia tych działań. Wymagane jest dołączenie do niego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, sporządzonego najdalej 30 dni przed złożeniem wniosku.

Pełnoprawny plan restrukturyzacji jest natomiast bardziej szczegółowy i obejmuje informacje dotyczące metod i źródeł finansowania firmy, jej przewidywanych zysków i strat w okresie następnych pięciu lat, a także zdolności produkcyjnych. Sporządzenie pełnoprawnego planu restrukturyzacji jest kluczowe dla odzyskania stabilności finansowej firmy i powrotu na ścieżkę wzrostu.

Kto może podjąć się restrukturyzacji firmy?

Firmy (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz  osoby prawne), a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą posiadać zdolność restrukturyzacyjną. Wspólnicy spółek handlowych ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz wspólnicy spółki partnerskiej również mogą mieć taką zdolność. Postępowanie restrukturyzacyjne może zostać otwarte w przypadku niewypłacalności dłużnika lub gdy występuje zagrożenie pojawienia się niewypłacalności.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Uwaga przedsiębiorco

odpowiedz
27.05.2023 10:43

Restrukturyzacja przeprowadzona przez nieodpowiednie osoby to poligon doświadczalny plus dodatkowa lista płac. Za Twoje pieniądze będą zdobywać kolejne sprawności. Ostatecznie to Ty odczujesz skutki działań "doradców". Obstawionym prawnikami włos z głowy nie spadnie.