Cmentarz z nowym zarządcą

2021-01-08 18:32
Sylwester Wasiak
2021-01-08 18:32

Od 1 stycznia cmentarz wiejski w Przemoczu ma nowego zarządcę.

Został nim Zakład Komunalny w Maszewie, a stało się tak w związku z wydanym przez burmistrza Pawła Piesio zarządzeniem w dniu 31 grudnia 2020 roku. Jak można przeczytać w dokumencie, do zakresu nowego zarządcy należeć będzie m.in. sprawowanie nadzoru i opieki nad cmentarzem w celu utrzymania go w stanie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarza, nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z grzebaniem zmarłych na terenie cmentarza, wyznaczanie miejsc pochówku osób zmarłych oraz zwłok do ekshumacji, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od roszczeń osób poszkodowanych w wyniku nieodpowiedniego utrzymania bądź nienależytego zabezpieczenia terenu cmentarza, bieżące utrzymanie czystości, bieżąca konserwacja i bieżące remonty urządzeń cmentarnych, zapewnienie odbioru odpadów komunalnych, pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza oraz prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!