Chcesz zostać policjantem? Policja poszukuje kandydatów do służby

2021-03-27 21:36
Redakcja
2021-03-27 21:36

Policja poszukuje osób chętnych do służby w Policji.

Policja poszukuje osób chętnych do służby w Policji. Ogłoszenie opublikowano na oficjalnej stronie Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Gwarantujemy stałe i ciekawe warunki pracy oraz możliwość awansu i rozwoju zawodowego, a także pełne zabezpieczenie socjalne.Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane w systemie ciągłym, zatem można je składać w dowolnym terminie, osobiście w KPP w Gryficach przy ul.Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 tel. 47 78 22 581 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.Osoby zainteresowane ofertą służby w Policji serdecznie zapraszamy.
Zdjęcie przedstawia rycinę Komendy Powiatowej Policji w Gryficach na białym tle nad ryciną umieszczony jest napis "Komenda Powiatowa Policji w Gryficach" i gwiazda z napisem Policja. Pod ryciną umieszczony jest adres strony internetowej www.gryfice.policja.gov.pl
Policja poszukuje kandydatów do służby
Oferta służby w policji skierowana jest szczególnie do ludzi młodych i wszystkich osób aktywnych, które w życiu stawiają na stabilizację i własny rozwój, a także możliwość kreowania własnej kariery zawodowej. Chcesz wstąpić do służby? Przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19, do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia pok.205 lub zadzwoń pod nr tel. 47 78 22 581 a my pomożemy Ci przejść całą drogę rekrutacyjną.
UPOSAŻENIE POLICJANTÓW OD 01 STYCZNIA 2020 R.
kursant (podczas kursu podstawowego) – ok 3000 zł netto + dodatek za wysługę lat,
policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) – ok. 4000 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:
atrakcyjną i ciekawą pracę,
stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),
zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego, nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia), nagrody uznaniowe
stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),
zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
możliwość rozwoju zawodowego,
zróżnicowany system szkoleń,
nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

20 kwietnia 2021
13 lipca 2021
15 września 2021
3 listopada 2021
30 grudnia 2021
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. Złożenie wymaganych dokumentów
Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:
- podanie o przyjęcie do służby,
- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
Dokumenty należy składać osobiście.
Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydata do służby w Policji - Pobierz
2. Test wiedzy
Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji
3. Test sprawności fizycznej
Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s. Film instruktażowy przedstawiający test sprawności jest dostępny na stronie www.praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,Test-sprawnosci-fizycznej.html
4. Test psychologiczny
Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia.
5. Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.
6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji
Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.
7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych
Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.
Formularz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego - Pobierz
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:
osobiście w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.
pod nr telefonu tel. 47 78 22 581
osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie lub pod nr telefonu

47 78 12 000
47 78 11 261
47 78 11 235
47 78 11 253
PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2012 poz. 432 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360 z późn. zm.)

Komentarze (7)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Faq

odpowiedz
28.03.2021 00:18

To fakt, mundurowka nie ma równych z żadną pracą w cywilu pod względem socjalnym.

Patryk

odpowiedz
28.03.2021 15:57

Nie ma już Policji. Jest Milicja. Proszę poprawić treść artykułu.

Jacek

28.03.2021 15:57

Nie obrażaj Milicji tam byli ludzie konkretni. A ci to harcerze

Marta

odpowiedz
28.03.2021 07:39

Ups. Milicja ma problemy z naborem? Macie efekt służenia "jedynie słusznej Partii"! Kto rozumny pójdzie tam gdzie "stoi ZOMO"?

centrum

odpowiedz
28.03.2021 18:35

milicja polityczna szuka narybku do indoktrynacji

Edek

odpowiedz
27.03.2021 22:11

Walić to 🤮🤮🤮

Plutycze

odpowiedz
27.03.2021 22:14

💩💩💩💩💩💩💩💩💩