Chcą odwołać burmistrza. W Nowogardzie będzie referendum?

2022-08-02 14:33
Paweł Palica
2022-08-02 14:33

Na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radni zajmą się między innymi projektem uchwały dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Roberta Czapli.

Od lewej: Jowita Pawlak i Robert Czapla

Burmistrz Czapla po raz kolejny nie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu, skonfliktowani z nim, a mający większość radni z klubów Nowa oraz Prawa i Sprawiedliwości postanowili tym razem skorzystać z przysługującego im w takim przypadku prawa do zwołania referendum. Projekt uchwały wniesiony zostanie pod obrady przez przewodniczącą RM Jowitę Pawlak (klub Nowa).

Według pomysłodawców, w referendum ma być zadane jedno, proste pytanie: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Roberta Czapli z funkcji Burmistrza Nowogardu przed upływem kadencji?”, pod nim mają być umieszczone umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: TAK i NIE.

Jeśli uchwała zostanie jutro przyjęta, referendum zostanie przeprowadzone jesienią. Będzie ono ważne w przypadku, gdy udział w nim weźmie nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w ostatnich wyborach na burmistrza gminy Nowogard. Czyli, jak wynika z danych przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą, ponad 6300 osób. Ewentualne odwołanie burmistrza skutkowałoby przekazaniem na pewien okres kierowania gminą komisarzowi, powołanemu na wniosek wojewody zachodniopomorskiego.

Koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której dotyczy referendum. W przypadku gminy Nowogard koszty te szacuje się na ok. 250 tys. zł.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!