Cena za odbiór śmieci w górę!

2021-11-26 6:30
Sylwester Wasiak
2021-11-26 6:30

Od 1 stycznia wzrośnie cena za odbiór odpadów komunalnych w gminie Stepnica.

Decyzję taką podjęła Rada Miejska w Stepnicy. Od 1 stycznia 2022r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrośnie z dotychczasowych 27 do 30 zł miesięcznie od mieszkańca. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą mogli liczyć na 10% zniżkę. Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wyniesie 60 zł miesięcznie od mieszkańca.
Ustalono również ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 181,90 zł rocznie od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (podwyższona stawka za nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wyniesie w tym przypadku 363,80 zł rocznie.
Wzrost opłat w gminie Stepnica spowodowany jest niebilansowaniem się systemu.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!