Burmistrz naruszy zasad współżycia społecznego!

2021-09-07 5:30
Sylwester Wasiak
2021-09-07 5:30

O śmieciowym pacie rozmawiamy z radnym Robertem Kuszyńskim – wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Goleniowie.

- Wczoraj wiceburmistrz Tomasz Banach na łamach naszego portalu poinformował, że od 7 września goleniowski PGK zaprzestaje odbioru odpadów od mieszkańców. Wieczorem informację tę potwierdził burmistrz Krupowicz. Co Pan na to ?
- Próbowałem wczoraj skontaktować się telefonicznie z wiceburmistrzem Banachem, niestety bezskutecznie. Trudno mi uwierzyć, że władze gminy świadomie doprowadziły do tak bezprecedensowej sytuacji. Jeśli 7 września śmieci nie będą odbierane, w mojej ocenie burmistrz naruszy przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a także zasady współżycia społecznego.

- Wiceburmistrz Tomasz Banach twierdzi, że gmina w aktualnym budżecie nie ma pokrycia na finansowanie nowego rozstrzygnięcia oraz podpisanie nowej umowy, nie może też podpisać aneksu o przedłużenie dotychczasowej umowy. Jak Pan to ocenia ?
- Warto podkreślić, że za obecny kształt budżetu odpowiada wyłącznie burmistrz. Przypominam, że Rada Miejska w Goleniowie nie przyjęła przedłożonego przez burmistrza projektu budżetu i został on zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową, praktycznie w takim kształcie jak wnioskował sam burmistrz. Burmistrz, przygotowując projekt budżetu dla gminy Goleniów na rok 2021, miał pełną świadomość, jaka jest wysokość stawki za odbiór odpadów, którą ponoszą mieszkańcy. Zatem w projekcie budżetu gminy powinien uwzględnić różnicę, jaką należy dopłacić dla PGK. Dziwi mnie również stwierdzenie pana vice burmistrza Banacha, że nie może podpisać aneksu o przedłużenie dotychczasowej umowy z PGK na odbiór odpadów. W zeszłym roku robił to bez problemu, jeżeli dobrze pamiętam, kilkukrotnie. Nie znam podstawy prawnej, która zabrania takiego rozwiązania, pan vice burmistrz również nie wskazał żadnego aktu prawnego, który miałby to mu uniemożliwiać.

- Dlaczego Państwo radni jako organ stanowiący i kontrolny do dzisiaj nie podjęli działań w zakresie gospodarki odpadami?
- Panie redaktorze nie mogę odpowiadać za innych radnych, ale też nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, gdyż takich działań było dużo. Osobiście kilkukrotnie podnosiłem publicznie konieczność podjęcia prac w tym zakresie. Ostatnio, nawet kilka dni temu na sesji Rady Miejskiej a wniosek, który złożyłem na sesji kwietniowej apelujący o to, żebyśmy jak najszybciej podjęli pracę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów. - do dzisiaj pozostał bez odpowiedzi burmistrza.

- Zatem co dalej?
- Osobiście uważam, że w trybie pilnym należy zwołać nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej i zażegnać kryzysu. Brak porozumienia na linii burmistrz – rada miejska nie może odbywać się kosztem mieszkańców. Niestety sesję nadzwyczajną przewodnicząca rady może zwołać na wniosek burmistrza lub, co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Ja jestem radnym niezależnym, ponad podziałami, który nie należy do żadnego z klubów i dla dobra mieszkańców jeszcze dzisiaj zadzwonię do koleżanek i kolegów radnych i innych klubów i poproszę o poparcie w celu zwołania w trybie pilnym takiej sesji, na której będziemy mogli poprawić zarówno regulamin utrzymania czystości i porządku, jak i wznowienia odbioru odpadów od mieszkańców.

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Czesław Majdak

odpowiedz
07.09.2021 08:28

Każdy kto zna budżet gminy wie, że jeszcze zostało dwa miliony złotych na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych w 2021r. a w przyszłym roku planowane jest 14 milionów w WPF. Jest jeszcze czas aby się dogadać chyba, że rada wraz burmistrz chcą zostać powtórnie mistrzami suspensu.

Victor

odpowiedz
07.09.2021 08:17

Ego Burmistrza jest wielkie i rośnie wprost proporcjonalnie do lat sprawowania władzy przez niego. Balon już długo nie wytrzyma !