Będzie przełom w kryzysie śmieciowym?

2021-09-21 16:18
Sylwester Wasiak
2021-09-21 16:18

Znany jest już termin nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie. W jej trakcie radni ponownie będą rozpatrywali projekt uchwały podnoszący opłatę za odbiór odpadów na terenie gminy Goleniów.

Dziś po południu pojawiła się informacja o zwołaniu XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie. Odbędzie się ona w najbliższy piątek 24 września o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.
W porządku obrad znalazł się jeden projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów. W przedłożonym projekcie ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 30 zł od osoby miesięcznie. Stawka podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 60,00 zł od osoby miesięcznie.
Dodatkowo w projekcie uchwały ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Jeśli radni przegłosują projekt uchwały, wejdzie on w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

money

odpowiedz
22.09.2021 11:23

Będzie przełom w kryzysie śmieciowym - będziemy palić i nie będzie podwyżki.