Będą kontrolować i fotografować śmieci!

2021-10-06 16:45
Sylwester Wasiak
2021-10-06 16:45

Od października przeprowadzane będą kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych oraz kompostowników przydomowych.

Komunikat w tej sprawie został dziś opublikowany przez władze gminy Nowogard i dotyczy mieszkańców tej gminy. Jak można przeczytać w nim, przedmiotem kontroli będzie przestrzeganie zasad segregacji odpadów komunalnych oraz kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.
Kontrole kompostowników przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie a przestrzegania zasad segregacji również pracownicy podmiotu odbierającego odpady. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.
W trakcie kontroli pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną pojemników na odpady i kompostowników oraz znajdujących się w nich odpadów.
Jak poinformowały władze gminy Nowogard, jeśli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:
- nie posiada kompostownika przydomowego,
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
- uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
Burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!