Akcja protestacyjna w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji. Czego domagają się związkowcy?

2022-07-30 12:09
Paweł Palica
2022-07-30 12:09

Działający w komunalnej spółce Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja związkowcy z NSZZ Solidarność rozpoczęli akcję protestacyjną.

Jak niedawno informowaliśmy, sytuacja, w jakiej znalazła się ostatnio spółka, zagraża jej płynności finansowej, w praktyce uniemożliwia prowadzenie inwestycji, a co gorsza zupełnie poważnie rozpatrywany jest scenariusz, w którym ograniczone zostaną dostawy wody do mieszkańców gminy. Podstawowym problemem jest zaniżaniem stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez regulatora, jakim obecnie jest Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie. GWiK szacuje wzrost opłat za prąd na 4 mln zł, a jego prezes, Janusz Dawidziak, powiedział niedawno, że jeżeli tak dalej pójdzie, to będzie można dla spółki ogłosić program Woda Minus. 

Związkowcy z GWiK domagają się obecnie godnego wynagrodzenia za swoją pracę (czyli podwyżek) oraz zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków dla mieszkańców gminy Goleniów.

- Prowadząc tą akcję protestacyjną chcemy zwrócić Waszą uwagę na sytuację, w której się znaleźliśmy nie z naszej woli!!! Pewnie łatwiej byłoby na teraz żyć, gdybyśmy wcześniej zostali wysłuchani i sukcesywnie podnoszono by nasze pensje, a Wody Polskie pozwalałyby na dostosowanie cen do sytuacji rynkowej - apelują związkowcy.

Więcej na ten temat napiszemy wkrótce.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!