50 tysięcy za audyt: wydatek zbędny czy niezbędny?

2020-09-07 6:01
Sylwester Wasiak
2020-09-07 6:01

Czy kontrola w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, które wygrało przetarg na odbiór śmieci w gminie Goleniów, jest obecnie potrzebna czy nie? Poznajcie opinie zwolenników i przeciwników audytu..

- Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu w PGK jest projektem z inicjatywy radnych, którzy od dłuższego czasu domagali się kontroli w tej spółce – poinformował nas Henryk Zajko, wiceburmistrz Goleniowa.
Czy taka kompleksowa kontrola w spółce gminnej, która jako jedyna złożyła ofertę na odbiór śmieci jest wskazana?
Zdecydowanym przeciwnikiem audytu są władze Goleniowa, które opublikowały na stronie internetowej gminy opinię w tej sprawie. Zdaniem urzędników 50 tysięcy złotych – bo tyle ma kosztować audyt - jest zbędnym wydatkiem.
W treści opublikowanej informacji możemy przeczytać m.in., że: „Przez ostatnie trzy lata spółka PGK była poddana pięciu różnym zewnętrznym audytom: w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za lata 2017, 2018 i 2019, w zakresie polityki kadrowej i gospodarowania drewnem w roku 2018 oraz analizy sytuacji finansowej zawierającej wszechstronną ocenę stanu ekonomiczno-finansowego firmy. Żaden z audytów nie wykazał poważnych uchybień w działalności firmy. Zdaniem Tomasza Banacha, zastępcy burmistrza kolejny audyt jest zbędny, kosztowny i nie da odpowiedzi na pytania dotyczące zasadności oferty, ponieważ audyty służą do innych celów. Ponadto zastępca burmistrza podkreślił, że komisja rewizyjna oraz każdy z radnych ma prawo do kontroli spółki w ramach kompetencji rady.”
Zupełnie innego zdania są m.in. radni Krzysztof Sypień i Robert Kuszyński. Poznajmy ich stanowisko w tej sprawie:

Krzysztof Sypień:
- W sytuacji tak poważnego deficytu w gminnym systemie gospodarki odpadami, który na koniec roku przekroczy kwotę 7 mln zł, niezależny audyt merytorycznej działalności spółki PGK jest nie tylko wskazany, ale konieczny. Należy jednoznacznie ustalić czy PGK, którego właścicielem jest Gmina Goleniów, a 80% jej przychodów pochodzi z opłat za obsługę „śmieciową”, wykonuje swoje zadania możliwie oszczędnie, gospodarnie i celowo. Czy faktycznie służy, czy nazywając wprost, wzbogaca się na mieszkańcach dokonujących z własnych kieszeni opłat za wywóz śmieci. Osobiście trudno zgodzić mi się ze zdaniem Burmistrzów twierdzących, że tego rodzaju audyt to niepotrzebny wydatek. W moim i mam nadzieję większości Radnych Rady Miejskiej przekonaniu jest to wydatek niezbędny do zdefiniowania stanu faktycznego. I na tym głównie nam zależy. To nakład, dzięki któremu mam nadzieję wykluczymy również sytuację, w której PGK hipotetycznie mogłoby generować zbędne i nieuzasadnione koszty podwyższające koszt obsługi całego systemu. Mam szczerą nadzieję, że tak nie jest i osobiście uważam, że to PGK jako spółka gminna powinno obsługiwać naszą gminę w tym zakresie. A w związku z tym, że rolą Radnych R.M. jest troska o finanse gminne oraz o zapewnienie możliwie najniższych kosztów bytowych mieszkańcom, stąd taka determinacja w działaniu. Pozyskaną wiedzę będziemy mogli wykorzystać do optymalizacji wysokości opłaty „śmieciowej” i ustalenia jej na możliwie najniższym poziomie. W oparciu o obiektywne i zrozumiałe dla wszystkich dane.

Robert Kuszyński:
- Biorąc pod uwagę wiele niejasności związanych zarówno z aktualną sytuacją gospodarowania odpadami w gminie Goleniów, przedstawionym sprawozdaniem finansowym za 2019 rok przez Prezesa PGK Sp z o.o. w Goleniowie, niejasną sytuacją związaną z ogłoszonymi przez Burmistrza Gminy Goleniów przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, oraz złożonymi przez PGK ofertami o znacznych różnicach cenowych tj. prawie 4 mln zł uważam, że powinno się dokonać stosownego audytu przez certyfikowanego audytora zewnętrznego. Najważniejsze jest, aby precyzyjnie określić zakres tego audytu, postawić jasno zadane pytania a także poprosić o wskazanie czynników kosztochłonności, które to mają na dzień dzisiejszy tak duży wpływ na stawki jakie zostały zaproponowane przez goleniowski magistrat. To co zadziało się na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.08.2020 roku, w punkcie dotyczącym podniesienia stawki do kwoty 31 zł od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny było nie do przyjęcia. Tak samo nie do przyjęcia była propozycja złożona przez Klub Radnych RM Roberta Krupowicza, tj 21 zł stawka opłaty od osoby plus 10 zł dopłaty z budżetu gminy. Miałem wrażenie, że zaczynamy zmieniać salę posiedzeń w targowisko z jednoczesnym uprawianiem kreatywnej księgowości. A to nie o to chodzi. Chciałbym abyśmy pracowali na wiarygodnych danych. System musi się bilansować i tak jak wskazałem w jednym z wywiadów według moich wyliczeń opłata ta winna wynosić około 20 zł przy jednoczesnym założeniu, że zostanie uszczelniony system gospodarowania a także zostaną obniżone koszty bezpośrednie.

O tym, czy gmina zapłaci 50 tysięcy złotych za audyt w PGK, radni zdecydują na najbliższej środowej sesji.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Rafal

odpowiedz
07.09.2020 15:07

Jeżeli audyt będzie tak wykonany jak poprzednie napewno nic z tego nie wyniknie prezes przyjęty że Szczecina który nigdy nie miał z taka działalnością nic wspólnego każdy wie że po znajomości osadzony na stołek najśmieszniejsze jest to że każdy wie co tak się dzieje A udają że jest wszystko ok żenada