Zmiany w szpitalu – radni komentują

2020-07-29 6:23
Sylwester Wasiak
2020-07-29 6:23

Zobaczcie co sądzą powiatowi radni o pomyśle utworzenia w miejsce obecnie działającego szpitala w Goleniowie - Filii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie...

Arkadiusz Guziak
- Planowane utworzenie fili szpitala klinicznego w Goleniowie jest bardzo dobrą decyzją. Podczas wyborów do powiatu, w których brałem udział, zobowiązałem się wyborcom, że osobiście zajmę się problemem Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Z moich obserwacji oraz skarg mieszkańców wynika, że spółka ta nie funkcjonuje prawidłowo. Pacjenci nie są do końca usatysfakcjonowani z wachlarza świadczonych usług, a stabilność finansowa budzi wiele wątpliwości. Swój pomysł na reorganizację pracy w naszym szpitalu zaproponowałem Panu dyrektorowi szpitala w Szczecinie Marcinowi Sygutowi, który zgodził się na nawiązanie współpracy między szpitalami. Całkowita koncepcja utworzenia szpitala wywiązała się podczas rozmów, w których pośredniczyłem między starostą goleniowskim a dyrektorem SPSK2 w Szczecinie Panem Marcinem Sygutem. Uważam, że utworzenie filii szpitala szczecińskiego w Goleniowie zapisze się w sposób historyczny dla mieszkańców powiatu. Zarządzanie szpitalem wróci na właściwy tor, a przede wszystkim zadowoleni z jakości świadczonych usług medycznych będą mieszkańcy Powiatu goleniowskiego.

Paweł Gulbinowicz
- Szpital na Pomorzanach zawsze będzie mi się dobrze kojarzył, bo właśnie tam przyszły na świat moje starsze dzieci. Dziś, po 15 latach ta uniwersytecka placówka chce ściśle współpracować z naszym goleniowskim szpitalem. Na ofertę tej współpracy trzeba patrzeć tylko z optymizmem. Celowo używam słowa współpraca – bo szpital kliniczny jako jednostka budżetowa nie może zwyczajnie przejąć spółki prawa handlowego, która zresztą nie jest nawet właścicielem nieruchomości, w których prowadzi działalność leczniczą. Do pokonania jest kilka dość trudnych przeszkód natury formalnoprawnej, ale kierunek jest słuszny. Zresztą zapytany przeze mnie o wcześniejsze tego typu przedsięwzięcia, dyrektor Sygut wskazał casus przejęcia przez szpital w Lublinie szpitala w Ełku. Z tej perspektywy nasz przypadek wydaje się prostszy, chociażby z uwagi na ten sam oddział NFZ, a także bliskość Szczecina. Liczna kadra szpitala klinicznego zapewniłaby ciągłość świadczeń na wszystkich obszarach. Naszym szpitalem zainteresował się naprawdę duży gracz na rynku usług zdrowotnych i osobiście uważam to za sporą szansę, którą bezwzględnie musimy wykorzystać – dla dobra mieszkańców i budżetu powiatu, który nie jesteś w stanie dźwigać deficytów generowanych przez swoją spółkę.

Czesław Siwek
- Obiema rękoma podpisuję się pod tym pomysłem. Ta koncepcja ma ręce i nogi i składa się w logiczną całość. To, co przedstawił nam dyrektor Sygut ma sens, zresztą już nie raz niektóre z podnoszonych przez niego kwestii zgłaszałem na sesjach choćby te dotyczące racjonalizacji kosztów. Widzę, że starostwo i klinika szczecińska się dogadują, jest pełen optymizm, a utworzenie filii szczecińskiego szpitala w Goleniowie w miejsce funkcjonującej dotychczas placówki to jedno z najlepszych rozwiązań w skali kraju.

Kazimierz Lembas
- Ja uważam, że dla mieszkańców Goleniowa to jest bardzo korzystna oferta, ponieważ będą leczeni w klinice a nie w szpitalu powiatowy a więc będą mieli dostęp do lepszego wachlarza usług. Oddziały szpitala w Goleniowie będą częścią składową klinik szczecińskich co na pewno podwyższy stopień leczenia. Z drugiej strony myślę, że dla powiatu będzie to wielka ulga. Szpital w Goleniowie co roku przynosił 3 mln zł straty. Przy tej zmianie budżet powiatowy nie będzie ponosił tej straty, a powiat nadal będzie miał wpływ na to, co się tam dzieje. Nie będzie więc ryzyka kosztów. Jako klub Lewicy poparliśmy te działania i będziemy kibicować pracom przy tej zmianie.

Mariusz Zalewski
- Informacje, które przekazał na spotkaniu z radnymi dyrektor Sygut są bardzo pozytywne. Jeśli uda się przeprowadzić ten „zabieg” w takim stylu i zgodnie z tym harmonogramem, który został nam zaprezentowany, to zyska szpital goleniowski i społeczność lokalna. Szpital kliniczny w miejscowości pokroju Goleniów jest w Polsce rzadkością. Dzięki temu podniesie się zdecydowanie poziom leczenia, nie powinno być problemów z dostępem do lekarzy i poradnictwa. Oczywiście to, co dziś usłyszeliśmy jest póki co ofertą, szczegóły trzeba dopracować m.in. te dotyczące kwestii majątkowych, ale na dziś jestem na tak i cieszyłbym się, gdyby to poszło po naszej myśli.

 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!