Zbliża się ważny termin dla gryficzan. To już ostatni gwizdek! Grożą wysokie grzywny

2024-02-07 13:44
Karol Szumny
2024-02-07 13:44

Do 10 lutego mieszkańcy Gryfic są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji określającej wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami. W innym wypadku gmina może nałożyć mandat.

Gmina Gryfice przypomina, że do 10 lutego 2024 r. każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji określającej wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Konieczność tę wymusza zmiana danych zużycia wody na nieruchomości, która jest podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia nowej deklaracji zaistnieje również w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Zgodnie z art. 10 ust. 2b. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny”.

Strażnicy Gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za brak złożenia deklaracji. Grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wynosić do 5 000 zł.

Od 2021 roku obowiązuje prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych, nie ma już możliwości wyboru droższej opcji za niesegregowane. Kontrole realizacji selektywnej zbiórki będzie podlegała kontroli przez Operatora jak i Gminę. Kto nie realizuje obowiązku, może ponosić podwyższoną opłatę w wysokości trzykrotności opłaty podstawowej za dany miesiąc/miesiące, w których była przeprowadzona kontrola.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!