Zaprojektuj nowe logo Gminnego Klubu Kultury w Karnicach!

2023-03-23 10:03
Karol Szumny
2023-03-23 10:03

Dyrektor Gminnego Klubu Kultury w Karnicach ogłosił konkurs na opracowanie projektu graficznego nowego logo GKK, który będzie wykorzystywany we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych instytucji.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego – logo GKK w Karnicach. Logo ma być podstawą do stworzenia systemu identyfikacji wizualnej działań podejmowanych przez instytucję.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych. Mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy, specjaliści zajmujący się projektowaniem reklamowym, jak i amatorzy, a także studenci oraz uczniowie i ich rodzice.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z regulaminem. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 propozycje, pod warunkiem złożenia projektów w odrębnych kopertach oraz oznaczenia każdej złożonej pracy odrębnym opisem.

Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r.

Obecne logo GKK Karnice

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Propozycja

odpowiedz
23.03.2023 13:02

Proponuję żeby logiem była wąsata twarz pewnego mieszkańca gminy

Tolek

23.03.2023 13:02

Jesteś idiotą