Zakład Gminny "Mrzeżyno" ogłasza przetarg

2021-04-08 13:47
Redakcja
2021-04-08 13:47

Zakład Gminny „ Mrzeżyno” Sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na plaży, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na sezon letni 2021r. punkt gastronomiczny ( 01.06.2021 do 15.09.2021).

Na działce nr 10/14 obręb Mrzeżyno 1.

Przedmiotem przetargu jest teren położony na plaży 200 m2 przy zejściu na plażę Nr 3 ( ul. Śliska) po wschodniej stronie zejścia na posadowienie ( kopuła, kontener lub namiot, podobne, sposób posadowienia musi zostać uzgodniony z przedstawicielem Urzędu Morskiego w Szczecinie.)

  1.  Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w trakcie trwania umowy.
  2. Warunkiem
    wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie ;   5.000,00zł.

            Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 26 kwietnia. 2021r. na rachunek bankowy
            Spółki; 68102028210000150200035709

            Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Spółki.

  1. Przetarg o godz. 11,00 , 27 kwietnia 2021r. w Mrzeżyńskim Centrum Sportu w Sali Nr 1 przy ul. Tysiąclecia 32A
  2. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zawartej  umowy.
  3. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, w ciągu 5 dni.
  4. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy dzierżawy najpóźniej do dnia  30 maja 2021r. wygasają jej uprawnienia z tytułu wygranego przetargu i wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

8. Dzierżawa obejmuje określony czas (sezon) od 1.06.2021r. do 15.09.2021r.

9. Cena wywoławcza nie może być niższa jak; 15.000,00zł. do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

10. Minimalne postepowanie wynosi 100 zł.

11. Osoby zamierzające wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązane są do zapoznania się z projektem umowy dzierżawy i warunkami szczegółowymi na stronie www.zg.mrzezyno.pl.

12.Dzierżawca indywidualnie ma obowiązek uzgodnić z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie sposób posadowienia obiektów i uzyskać wymagane prawem decyzje. Wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne – zgodnie z art. 37 ust 1 i art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.934 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Porządkowym nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ochrony terenów pasa technicznego ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2468). W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ma prawo odmówić wydania zgody na zajęcie terenu lub żądać opuszczenia dzierżawionej nieruchomości. Z uwagi na określone powyżej warunki rozwiązujące wynikające z ustaw odrębnych, a oparte o wyżej wymienione przepisy, Najemcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów i odszkodowania za poniesione nakłady i utracone korzyści.

 

  1. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać; w biurze Spółki ul. Trzebiatowska 24 lub tel. 606763096.  913866239.  i na stronie  zg.mrzezyno.pl

 

Komentarze (6)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Wanda

odpowiedz
08.04.2021 13:57

Koronawirus przyjdzie na piwo , to pewne

Jan

odpowiedz
08.04.2021 15:55

Plaże to nie będą zamknięte? Bo mi się wydaje że do tego czasu covid nie odpuści a w maseczkach będzie duszno.

W masce

08.04.2021 15:55

Piwo w słońcu będzie pił Domacki ,ty pozostaniesz w cieniu .

W masce

odpowiedz
10.04.2021 23:13

Spółce gminnej nie zależy , czy ktoś na tym zarobi , ważne , że oni swoje dostaną .Czy to nie jest okradanie gminy ? Jak ś.p. Bobołowicz ten grajdołek pozostawił , tak nic do tej pory się nie zmieniło . Takie jest moje zdanie , poprawcie jeśli się mylę . Gdzie więc idzie kasa ?

Majster

odpowiedz
09.04.2021 18:21

Takie rzeczy ogłasza się. Na. Początku roku. A nie na 2 miesiące przed sezonem. Same uzgodnienia z UM potrwają 2 miesiące. Współczuję temu co się w to wpakuje bo otworzy we wrześniu

W masce

09.04.2021 18:21

Nie , to jest właśnie początek ich końca