Zajęcia opiekuńcze w gryfickich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Kto ma pierwszeństwo?

2020-04-30 11:12
Katarzyna Adamiak
2020-04-30 11:12

Gmina Gryfice przygotowuje się do otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w których zgodnie z decyzją rządu od środy 6 maja, mają odbywać się zajęcia opiekuńcze. 

- Od 6 maja br. najprawdopodobniej nasze przedszkola i być może wybrane szkoły będą prowadziły zajęcia opiekuńcze dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach, ale pod pewnymi warunkami, uwzględniającymi zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji - poinformował burmsitrz Gryfic Andrzej Szczygieł. 

Pierwszeństwo do takiej opieki uzyskały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. W zajęciach nie będą mogły uczestniczyć dzieci z objawami chorobowymi. Dzieciom będzie mierzona również temperatura, zanim dołączą one do grupy – dzieci z podwyższoną temperaturą nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach. Do przedszkola nie można posłać także dziecka, którego:
• domownik przebywa pod nadzorem epidemiologicznym (odbywa kwarantannę);
• domownik ma lub w przeciągu ostatnich dwóch tygodni miał objawy infekcji (kaszel, gorączka, katar, ból głowy, ból mięśni, inne objawy nietypowe);

Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości zapewnienia opieki dziecku przez przedszkole/szkołę (w zadeklarowanych na początku roku szkolnego godzinach), powinni o tym fakcie powiadomić Dyrektora przedszkola/szkoły poprzez przesłanie na adres mailowy właściwej placówki oświatowej wypełnionej deklaracji (skan), zamieszczonej na stronie placówki lub dostarczenie deklaracji osobiście do sekretariatu szkoły/przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2020 r., do godz. 10:00.


Oświadczenie do pobrania dostępne jest Tutaj
 

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!