Z Ukraińcami o bezpieczeństwie

2020-02-05 09:26:02
Paweł Palica
2020-02-05 09:26:02

Z przedstawicielami służb porządkowych spotkali się 4 lutego przedstawiciele założonego przez mieszkających w Goleniowie Ukraińców stowarzyszenia LUKR. 

Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej. Frekwencja nie była duża, na miejscu pojawiło się bowowiem jedynie siedem osób oraz reprezentanci Policji, Straży Miejskiej oraz Lasów Państwowych, obywatelom Ukrainy przybliżono mimo to obowiązujące w Polsce przepisy, dotyczące między innymi dozwolonej ilości alkoholu we krwi podczas jazdy samochodem, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, czy godzinach, w których obowiązuje cisza nocna. Podinspektor Krzysztof Maćczak z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie poinformował ponadto, że Ukraińców coraz częściej widać w policyjnych statystykach - głównie w kontekście kierowania pod wpływem alkoholu, a w mniejszym stopniu także sklepowych kradzieży i zakłócania ciszy nocnej. Tego typu spotkania mają być kontynuowane. Być może pojawiać będą się na nich także przedstawiciele Straży Granicznej, taką potrzebę zgłosili bowiem sami Ukraińcy.