Wsparcie dla seniorów z naszego powiatu

2024-06-20 8:54
Karol Szumny
2024-06-20 8:54

Ponad 94 tys. złotych trafiło do trzech gmin w naszym powiecie na pomoc najstarszym mieszkańcom. Fundusze zostały przyznane przez wojewodę zachodniopomorskiego w ramach trzech programów „Senior+”, „Opieka 75+” oraz „Korpus wsparcia seniora”.

fot. ZUW

Wojewoda zachodniopomorski przekazał gminom dotacje w ramach trzech programów „Senior+”, „Opieka 75+” oraz „Korpus wsparcia seniora”. W powiecie goleniowskim dofinansowanie trafi do: Gminy Goleniów (20 875 zł), Gminy Nowogard (37 967 zł), Gminy Przybiernów (10 532 zł), Gminy Stepnica (12 796 zł) oraz Gminy Osina (12 796 zł). Wczoraj przedstawiciele gmin odebrali w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim umowy na dofinansowanie.

„Korpus wsparcia seniora” polega na objęciu opieką osób w wieku 60 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Seniorzy objęci zostaną sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi (będzie to m.in. pomoc w przygotowaniu posiłku, wniesienie zakupów, posprzątanie mieszkania czy napalenie w piecu). Zyskają też większe bezpieczeństwo i możliwość samodzielnego funkcjonowania dzięki tzw. „opiece na odległość”, która polega na dofinansowaniu zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. opasek bezpieczeństwa.

„Opieka 75+ to program przeznaczony na świadczenia opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej. Seniorzy będą mieć zapewnioną opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnione podstawowe potrzeby życiowe, ale część skorzysta także ze specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących m.in. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych, prowadzenie treningów umiejętności i samoobsługi czy motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji.

„Senior+” przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinasowanie tworzenia placówek dziennego pobytu, w tym Dziennych Domów ,,Senior+” i Klubów ,,Senior+” oraz wsparcie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!