Wójt Rewala zabiera głos w sprawie pandemii koronawirusa

2020-03-12 13:44:17
Marcin Gręda
2020-03-12 13:44:17

Publikujemy komunikat nr 1 wójta Rewala Konstantego Tomasza Oświęcimskiego.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Rewal!

Gmina Rewal, podobnie jak 2,5 tysiąca innych samorządów, stoi przed wyzwaniami związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem COVID -19 w Polsce. Pragnę poinformować Państwa i uspokoić, że w chwili obecnej na terenie Gminy Rewal nie zanotowano żadnego przypadku podejrzenia zarażenia osoby koronawirusem. Sytuacja, w której się znajdujemy stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy.

Zespół ds. koordynacji działań związanych z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie Gminy Rewal  na bieżąco monitoruje sytuację w gminie oraz pozostaje     w kontakcie z właściwymi służbami oraz w pełnej gotowości i dyspozycyjności.


Równocześnie informuję, że od 12 marca zawieszona zostaje działalność na terenie gminy Rewal wszystkich instytucji kultury i sportu.

W trosce o bezpieczeństwo klientów Urzędu, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych - w miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub telefonicznie. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem  http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/36

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też specjalną infolinię w sprawie koronawirusa – 800 190 590.

Bądźmy rozważni, ostrożni, starając się zachować spokój w tych nowych dla nas okolicznościach.

O wszelkich decyzjach będziemy informować Państwa niezwłocznie za pośrednictwemstrony www.rewal.pl oraz na profilu FB