WKU wzywają na ćwiczenia. Powołanie otrzyma nawet 200 tys. rezerwistów

2022-03-18 11:17
Redakcja
2022-03-18 11:17

Już niedługo, bo w kwietniu, rozpoczynają się ćwiczenia rezerwistów. To rutynowe działania polskiej armii, niezwiązane z wojną na Ukrainie. Odbywać się będą w całym kraju i są obowiązkowe. Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) od lutego rozsyłają wezwania do rezerwistów w celu mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych. Łącznie wezwania może otrzymać nawet 200 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy, niebędących żołnierzami rezerwy.

Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy nie jest związane z aktualną sytuacją w Ukrainie. Jest to rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP, realizowana planowo w celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych.

– Jest to stały element przygotowywania SZ RP do realizacji zadań określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – wyjaśnia płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ilu rezerwistów otrzymało już wezwanie na ćwiczenia, a ilu jeszcze może je jeszcze otrzyma? Tak dokładnych danych wojsko nie ujawnia. Wezwanie oznacza bowiem przygotowania sił zbrojnych do realizacji zadań w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, dlatego tego typu informacje nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

Sztab Generalny WP zdradził w rozmowie z „RZ”, że powołanie na ćwiczenia otrzyma do 200 tys. żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy, niebędących żołnierzami rezerwy (osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, niepowołane do jej odbycia i przeniesione do rezerwy).

Zgodnie z art. 101 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ćwiczenia mogą trwać od 2 do 30 dni w przypadku ćwiczeń krótkotrwałych. Dłuższe są ćwiczenia długotrwałe (do 90 dni). Wezwanie nie musi oznaczać, że rezerwista w ogóle na nie trafi. O tym czy, kiedy i w jakim konkretnie celu rezerwista uda się do jednostki, nie decyduje WKU, ale jednostka, do której otrzymał przydział. Wezwanie do stawiennictwa nie jest jednoznaczne z obowiązkiem uczestnictwa w wojskowych ćwiczeniach.

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe (z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy) przysługuje natomiast świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzowi w czynnej służbie przysługuje świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnice pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym z wojska uposażeniem. Jeśli adresatowi, do którego przyjdzie list z wezwaniem do stawienia się w WKU, przyjdzie do głowy schować go do szuflady, to musi on liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Niestawienie się w komendzie skutkuje bowiem odpowiedzialnością karną.

Na czas ćwiczeń pracodawca musi udzielić żołnierzowi rezerwy urlopu bezpłatnego. W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci żołnierzowi rezerwy wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, przysługiwało mu będzie świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnicę pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym od wojska uposażeniem.

Komentarze (7)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

KRZYSZTOF

odpowiedz
26.03.2022 19:41

Te cześć And. Pan Tusk mówił abyśmy się wszyscy kochali . Tylko dlaczego on sam nie kocha PIS . 🤣 kłamczuszek

rocznik 63

odpowiedz
27.03.2023 20:31

Putin - drżyj!

tunajt toja

odpowiedz
18.03.2022 19:58

witam pracuje w dennym zakładzie za najnizsa krajówke + 100zł premii mam wyjebane czy szefem bedzie ruski czy american jestem po40 wiec bajek sie napatrzyłem zełenski super aktor 4 oskary zawalenie w h .... pokazcie jego konto ile putin na najebał totalny cyrk pomóz clownom któzy cie wyjebotajom

Do tunajt toja

18.03.2022 19:58

Mogłeś się uczyć! Po tym co napisałeś sądzę, że nic szczególnego sobą nie reprezentujesz!

Stary weteran

odpowiedz
18.03.2022 11:41

Łeeeee tam generałów nie bioro hue hue hue

18.03.2022 12:09

Wodzu prowadź na Lwów, spotkamy się na Dzikich Polach.

Janeek

odpowiedz
19.03.2022 00:12

Jestem Polakiem,ale mam drugie obywatelstwo ze strony matki. Dostaje polecony z WKU,to jadę odwiedzić rodzinę na Słowacji. I mogą mnie pocałować w cztery litery 🤣🤣😂