Winne nieszczelne rynny

2023-04-21 9:35
Sylwester Wasiak
2023-04-21 9:35

Wiata rekreacyjna, której okres użytkowania określono na 50 lat, po kilku latach funkcjonowania jest w bardzo kiepskim stanie.

O sprawie wiaty rekreacyjnej wybudowanej w Załomiu (oprócz niej podobne obiekty powstały w Kątach i Miękowie) poinformował burmistrza radny Robert Kuszyński, który 1 kwietnia dokonał wizji lokalnej wiaty w Załomiu.
- Według mojej wiedzy przewidywany okres użytkowania w/w wiat określony był na około 50 lat, a same obiekty zostały wykonane z zachowaniem wszelkich norm budowlanych. W przypadku wiaty w Załomiu widać liczne zacieki czy też zmiany zabarwienia drewna, a także postępującą degradację drewna w wyniku działania grzybów pleśniowych. Pragnę tutaj nadmienić, że przeprowadzone ostatnio prace związane z zabezpieczeniem drewna nie przyniosły poprawy, a sam proces degradacji postępuje nadal. Widząc, iż sołectwo nie jest w stanie własnym sumptem i staraniem poradzić sobie z problemem wnoszę o podjęcie w trybie pilnym działań oraz udzielenia wszelkiej pomocy w zabezpieczeniu przedmiotowej wiaty – napisał we wniosku skierowany do burmistrza radny Kuszyński.
Jak wynika z odpowiedzi wiceburmistrza Tomasza Banacha, prace naprawcze zostaną niebawem przeprowadzone przez gminę.
„...w dniu 13 kwietnia 2023 przy obecności pana oraz Pani Sołtys wsi Załom dokonano wizji lokalnej obiektu. W trakcie oględzin stwierdzono, iż przyczyną powstałych zacieków, czy też zmiany zabarwienia elewacji wewnątrz obiektu są nieszczelne rynny, w wyniku których dochodzi do degradacji elewacji i drzwi wejściowych. Przedmiotowy zakres prac zostanie wykonany przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak opadów) w terminie do dnia 30 maja 2023 roku" – napisał w odpowiedzi radnemu wiceburmistrz Banach.

 

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

gapa

odpowiedz
21.04.2023 16:02

brak słów, żenada