We wtorek nadzwyczajna zdalna sesja w Gryficach. Radni zdecydują o pomocy dla przedsiębiorców

2020-04-24 7:42
Katarzyna Adamiak
2020-04-24 7:42

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Gryficach przejdzie do historii, ponieważ po raz pierwszy obrady zwoływane są w trybie zdalnym. W porządku obrad m.in. propozycje uchwał w sprawie udzielenia przez gminę pomocy dla przedsiębiorstw, które ponoszą straty związane z epidemią koronawirusa.

XX nadzwyczajna Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na wtorek 28 kwietnia. Posiedzenie obędzie się zdalnie, a śledzić je można będzie przez Internet. Początek sesji, godz. 10.00.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
a – otwarcie sesji
b – stwierdzenie prawomocności obrad
c – ustalenie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

6. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, konkurs nr RPZP. 08.01.00-IP.02-32-K55/19 Działanie 8.1 – Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfice w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członka Komisji Rewizyjnej.

12. Zamknięcie sesji.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!