W walce z drugą falą COVID-19 pomaga Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy

2020-10-26 9:29
Katarzyna Adamiak
2020-10-26 9:29

W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego samorząd województwa przekieruje pomoc finansową do szpitali, ratownictwa medycznego, placówek oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

– Przewidując drugą, jesienną falę pandemii już w czerwcu przygotowaliśmy pakiet działań zmierzających do przygotowania przede wszystkim placówek leczniczych, ale i służb ratunkowych oraz szkółmówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na pierwszej linii w walce z COVID-19

Pomocą objęte zostaną szpitale wojewódzkie, powiatowe, resortowe i kliniczne. Łącznie na ten cel z Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego przeznaczone zostanie 31,5 mln zł. Dzięki wsparciu placówki będą mogły być doposażone m.in. w aparaty RTG, USG, EKG, respiratory czy łóżka medyczne.

5 mln złotych na walkę z Covid-19 w ramach ZPA przekierowane zostanie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dzięki wsparciu stacja będzie mogła kupić cztery wyposażone ambulanse, po trzy pompy infuzyjne, defibrylatory, respiratory oraz sprzęt diagnostyczny, środki ochrony osobistej i do dezynfekcji oraz krzesła transportowe.

Pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wsparcie popłynie również do Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy ochotnicy z regionu doposażeni zostaną w kombinezony, rękawice i gogle ochronne, aparaty oddechowe, ozonatory, namioty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze i opryskiwacze spalinowe. W pierwszej kolejności sprzęt trafi do 104 jednostek OSP. Łącznie na ten cel przeznaczono 2 mln złotych.

Z myślą o nauczycielach i uczniach

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, to kolejna grupa, do której trafi Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy. Na zakup środków ochrony osobistej, środków i sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji dla tych podmiotów Województwo Zachodniopomorskie przeznaczy 25 mln zł. Wysokość grantu dla danego samorządu będzie zależała od liczby uczniów i nauczycieli z poszczególnych gmin i powiatów w ogólnej liczbie uczniów i nauczycieli w całym województwie.

1,5 mln dla WOPR

Pomoc otrzyma również Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. Na zakup m.in. środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji Województwo Zachodniopomorskie w ramach ZPA przeznaczyło 1,5 mln złotych.

Lepsza diagnostyka koronawirusa

Już w listopadzie ruszy Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa. Zgodnie z jego założeniami przeprowadzonych zostanie 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła).

- Badania pozwolą nam przebadać wyrywkowo społeczność pracującą w regionie, po to by móc przeanalizować, w jaki sposób pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się. Dowiemy się też, jaka część populacji nieświadomie przebyła zakażenie i nabrała odporności. W chwili obecnej, kiedy przystępujemy do realizacji programu, wchodzimy w drugą, nawet poważniejszą falę koronawirusa - mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przeprowadzenie programu oparte zostanie o 5 specjalistycznych szpitali, w których powstanie 10 punktów konsultacyjno-diagnostycznych. Dobrowolne badanie obejmie – kobiety w przedziale 18-59 lat i mężczyzn w przedziale 18-64 lata. Całkowitą wartość przedsięwzięcia oszacowano na ponad 15 mln zł.

Wcześniejsze wsparcie szpitali

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy realizowany jest od wiosny tego roku. Już wtedy pierwsza pomoc popłynęła do służby zdrowia. W ramach specjalnego pakietu, do szpitali na Pomorzu Zachodnim przekierowano środki o łącznej wartości około 20 mln złotych, za które placówki zakupiły niezbędny sprzęt i urządzenia specjalistyczne w postaci m.in. systemów do diagnozowania SARS-Cov-2, aparatur ratujących życie i wspomagających oddychanie.

Komentarze (1)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

26.10.2020 10:13

A z bezrobociem nic nie robią. To jest plan! 💪