W środę sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Jaki jest porządek obrad?

2021-01-22 16:30
Redakcja
2021-01-22 16:30

W najbliższą środę, 27 stycznia odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Tym razem radni podejmą uchwały m.in. w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Gryfic i dyrektora Zakładu Usług Komunalnych. 

Obrady zdalne rozpoczną się o godz. 10.00. Porządek sesji:

 1. Sprawy regulaminowe
  a — otwarcie sesji
  b — stwierdzenie prawomocności obrad
  c — ustalenie porządku obrad
  d — przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na 1.2021-2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gryfie do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 44, 40 i 27 obręb Borzyszewo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfie.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2021 r.
 9. Przyjęcie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 2020 r.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Komentarze (4)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

Darek

odpowiedz
22.01.2021 18:48

Czas najwyższy!!!!! To są ludzie z zasiedzienia na stanowiskach😁😁😁 Zdrojowa i inne ulice ,wygląda jak poligon wojskowy😉😉😉 A na Rzęskowie (w lesie)robi się nowe drogi😄😄😄😄 Czy to jest brak gospodarności pana B.😁😁 czy ............😁😁😁😁 I tp. Miasto Gryfice potrzebuje młodych i operatywnych ludzi!!!!!!! Czas na zmiany w Gryficach😊😊😊😊😊😊

Ignacy

odpowiedz
22.01.2021 20:59

Z gory wiadomo, ze skargi okaza się bezzasadne

Piotrek

odpowiedz
23.01.2021 00:40

Stwórzmy Stowarzyszenie lub inny formalny organ do działania zgodnie z literą prawa by już podziękowować burmistrzowi. W grupie inicjatywnej jest moc.

Rosamunda

odpowiedz
22.01.2021 17:09

A w Trzebiatowie wszystko jest OK