W niedzielę odbędą się wybory uzupełniające

2021-06-11 20:50
Redakcja
2021-06-11 20:50

Termin wyborów uzupełniających w Płotach i Brojcach przekładany był kilkakrotnie z uwagi na niekorzystną sytuację epidemiologiczną. Ostatecznie wybory odbędą się w niedzielę 13 czerwca.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00. Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania będzie obowiązywała cisza wyborcza.

W Płotach wybory odbędą się w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym ulice: Jedności Narodowej, Przechodnia i Krótka. Lokal wyborczy znajduje się w Domu Strażaka przy ulicy Kościuszki.

Głosować można na następujących kandydatów:
1. KUCZYŃSKI Norbert Rajmund
2. CZABORYK Marta Teresa
3. GRÓDECKI Franciszek Bogdan
4. PAWELEC Paweł
5. MALINOWSKI Józef Andrzej
6. GAJ Przemysław Mateusz

W Brojcach 13 czerwca wybory odbędą się w okręgu wyborczym nr 9 tj. część sołectwa Kiełpino obejmująca nr domów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 29A, 30, 33, 35, 36, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 64A, 70, 71 . Lokal wyborczy znajduje się w Brojcach na Sali Wiejskiej przy ulicy Długiej 43.

Głosować można na następujących kandydatów:
1. JAKUTAJĆ Marek
2. GIBAS Agnieszka

Idąc do głosowania, należy pamiętać o obowiązujących zasadach. Każdy wyborca, przebywając na terenie lokalu wyborczego powinien mieć osłonięte maseczką usta i nos. Wyjątkiem jest uchylenie maseczki na prośbę komisji wyborczej podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania. W każdym lokalu wyborczym znajdą się środki do dezynfekcji rąk. W trakcie głosowania dezynfekowana będzie górna część urny wyborczej oraz kabiny do głosowania. Lokale wyborcze będą regularnie wietrzone. Należy pamiętać również o obowiązku zachowywania dystansu 1,5 m między osobami, zarówno w lokalu wyborczym, jak i podczas ewentualnego oczekiwania przed nim.

Podczas trwania ciszy wyborczej, nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.