W Maszewie drożej za śmieci

2020-05-29 6:15
Sylwester Wasiak
2020-05-29 6:15

Od 1 września mieszkańcy Maszewa zapłacą więcej za odbiór śmieci.

W czwartek Rada Miejska debatowała nad uchwałami w sprawie gospodarki śmieciowej, które wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. nakładając obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.
W uchwale przygotowanej przez burmistrza Pawła Piesio zaproponowano ustalenie stawki na poziomie 22 zł od mieszkańca i stawki podwyższonej za niewypełnienie obowiązku segregacji w wysokości 44 zł. Mieszkańcy, którzy zdecydowaliby się na kompostowanie bioodpadów mogliby liczyć na zniżkę (2 złote miesięcznie) od stawki podstawowej.
Jak można było wyczytać w uzasadnieniu do tej uchwały, proponowana stawka bilansowała przewidywany koszt gospodarowania odpadami, który został wyliczony na sumę 1,8 mln zł w roku 2020.
Propozycja ta spotkała się jednak z brakiem akceptacji większości w Radzie, która przypomnijmy, jest w opozycji do burmistrza. Po dłuższej debacie, w której to radni przekonywali, że stawka jest za wysoka i wystarczy ustalenie jej na niższym poziomie, ostatecznie projekt burmistrza został odrzucony.
Zgłoszono natomiast projekt uchwały z inicjatywy radnych w tej sprawie, w którym zaproponowano stawkę podstawową na poziomie 19 zł oraz tzw. stawkę podwyższoną w wysokości 38 zł. Projekt ten został przegłosowany przy 9 głosach za, 3 przeciw i 3 wstrzymujących.
Przypomnijmy, że obecnie stawka za odbiór śmieci segregowanych wynosi 16 złotych, podwyżka wyniesie zatem 3 złote.

Komentarze (0)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!