Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej – Jutro VII Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze

2022-09-21 11:34
Redakcja
2022-09-21 11:34

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział w Gryficach zaprasza do udziału w VII Gryfickim Forum Społeczno-Gospodarczym pt.Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej. 

Gryfickie Forum to cykliczne wydarzenie, podczas którego organizatorzy inicjują wspólny namysł nad ideami i rozwiązaniami praktycznymi sprzyjającymi regionalnej aktywności społeczno-gospodarczej oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego i powiatów ościennych. W tym roku spotkanie przedstawicieli: samorządu lokalnego, administracji rządowej, instytucji rynku pracy, organizacji społecznych, otoczenia biznesu, sektora nauki i edukacji, a także ekspertów w dziedzinie polityki i ekonomii społecznej, koncentrować będzie się wokół lokalnych problemów społecznych (tych zdiagnozowanych oraz prognozowanych w najbliższej perspektywie), a także możliwości ich rozwiązywania na poziomie samorządów gmin.

Wszystkich zainteresowanych problematyką Forum zapraszamy w mury Wydziału ZPSB w Gryficach, przy ulicy Piłsudskiego 34, w czwartek – 22 września 2022 r. o godz. 10.00 – wstęp wolny.

Sesję panelową VII Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego rozpocznie wystąpienie Dziekan Wydziału w Gryficach – dr Grażyny Maniak, prof. ZPSB na temat głównych problemów społecznych w regionie zachodniopomorskim. Agnieszka Kardasz – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku – przedstawi wyzwania, możliwości i kamienie milowe funkcjonowania kierowanej przez siebie placówki. Modele i mechanizmy finansowania usług społecznych na poziomie lokalnym zaprezentuje Karol Lament – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie. O integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie działań Spółdzielni Socjalnej Meritum opowie Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych UM w Szczecinie. Lokalny model wsparcia obywateli Ukrainy na przykładzie gminy Złocieniec przedstawią Robert Żarkowski – Dyrektor CS FRLD w Szczecinie oraz Halina Galaktionowa. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. prof. Ewa Frąckiewicz oraz dr Rafał Iwański – zabiorą głos w sprawie „srebrnej gospodarki” i jej ograniczeń. Z kolei Krzysztof Sowa z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie przedstawi podmioty ekonomii społecznej WZ i ich zaangażowanie w realizację usług społecznych.

Drugą część Forum stanowić będzie warsztat pt. „Model partnerstwa lokalnego na rzecz usług społecznych – szukanie celów (analiza ego-altru)”, który poprowadzą Karol Lament i Grażyna Maniak.

Zapraszamy do udziału w sesji panelowej oraz współtworzenia rozwiązań praktycznych w ramach warsztatu.

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są profesjonalnym zarządzaniem usługami społecznymi ZPSB Wydział w Gryficach zaprasza na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Polityka Społeczna. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, socjologii, pedagogiki, polityki i administracji. Studia mają na celu specjalistyczne przygotowanie kadr do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w administracji państwowej i samorządowej, a także w innych organizacjach zajmujących się społecznym, gospodarczym i kulturowym wymiarem życia. Celem studiów jest też przygotowanie profesjonalnych pracowników  lokalnych instytucji, które świadczą rozmaite usługi społeczne. Zajęcia rozpoczynamy już w październiku.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Wydział w Gryficach ZAPRASZA!

Komentarze (2)

Poznaj opinie mieszkańców.

CZYTAJ OPINIE I KOMENTUJ PONIŻEJ

Dodaj komentarz. Pamiętaj! Szanujmy się, hejtowanie jest karalne!

@hb

21.09.2022 11:44

Wiadomo nałuka to dopotegi klocz!